30.08.2020 Tarihli ve 31229 Sayılı Resmi Gazete - Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın 6. geçici maddesinin sonuna eklenmek üzere 7. geçici maddesi eklenmiştir. İşbu karara binaen,

GEÇİCİ 7. MADDE: Üniversite ve Yüksekokullar ile 5580 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 1 Eylül 2020 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için bu Kararın 1. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranları uygulanır.

şeklinde düzenlenmiştir.

Bu geçici maddede işaret edilen ilgili madde ¨b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1¨şeklindedir.

Bu kapsamda 1 Eylül 2020 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Üniversite, Yüksekokullar ve Özel Okullarda KDV %8'den %1'e indirilmiştir.

İlgili değişiliğe ilişkin karara yazımız ekinden ulaşabilirsiniz.