Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Hekim, Sağlık Personeli ve Hastaneye İlişkin Verdiği Karar:

E-Nabız Sistemi Üzerinden Hastanın Rızası Ya Da Talebi Olmaksızın Kayıtlarına Bakılması


Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 21/09/2021 tarihli ve 2021/962 sayılı kararı, hastanın talebi ya da rızası olmaksızın özel bir hastane çalışanı hekim ve sağlık personeli tarafından e-nabız sistemine erişim sağlanması hakkındadır.

Hastanın şikayetinde özetle;

 • Sağlık Bakanlığının e-nabız uygulamasına girdiğinde, iki farklı tarihte veri sorumlusu hastane çalışanı hekim tarafından izni dışında sisteme girildiğini fark ettiği,
 • Şikâyet gününe kadar olan tüm muayene ve tetkik sonuçlarına erişildiği,
 • Hastane bünyesinde çalışan söz konusu hekime, muayene talebi ile gitmemiş olmasına rağmen sağlık verilerine erişiminin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (Kanun) aykırı olduğu,
 • Hukuka aykırı bu eylemin, kendisi dışında birden çok kişiye karşı da gerçekleştirildiğini şifahen öğrendiği şeklindedir.

Hastane savunmasında özetle;

 • Konu ile ilgili iddialarda bulunan şikayetçinin hastanenin eski çalışanı olduğu,
 • Şikâyete konu hekimin sekreteri ile arasındaki şahsi husumet nedeniyle bu iddianın öne sürüldüğü,
 • Hekim sekreterinin yazılı bir açıklamada bulunduğu, bu açıklamada kendisine tüm eğitimlerin verilmesine rağmen daha önce çok samimi olduğu şikayetçinin bilgilerine yanında çalıştığı hekimin hasta muayene ettiği esnada baktığı ancak bu bilgileri hiç kimse ile paylaşmadığını beyan ettiğinin anlaşıldığı,
 • Söz konusu açıklama sonrasında personel ile ilgili disiplin yaptırımı uygulandığı şeklindedir.

Kişisel verilerin korunması kurumu verdiği kararda özetle;

 • Söz konusu hukuka aykırı erişimi sağladığı görünen hastane bünyesinde çalışan hekim ve hekim sekreterine ilişkin olarak söz konusu durumun suç unsuru barındırabileceğinden hareketle anılan kişiler açısından konunun Türk Ceza Kanunu hükümleri kapsamında ele alınmasına,
 • E-nabız sistemine giriş yetkisinin veri sorumlusu hastanenin çalışanı olan hekime ait olduğu; ancak hekimin yanında sekreter olarak görev yapan kişi tarafından yazılı olarak dile getirildiği üzere yanında çalıştığı hekimin hastasını muayene ettiği esnada şikâyetçi hastanın e-nabız sistemine kendisi tarafından erişim sağlandığı dikkate alındığında veri sorumlusu tarafından 6698 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde düzenlenen kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye yönelik makul idari ve teknik önlemlerin alınmadığı ve bu hususun Kanunun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendine aykırılık teşkil ettiği kanaatine varılması nedeniyle Kanunun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi kapsamında veri sorumlusu hakkında idari para cezası uygulanmasına,
 • Veri sorumlusunun Kanunun 13. maddesi kapsamındaki yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kendisine iletilen başvuruları yanıtlaması hususunda gerekli dikkat ve özen göstermesi hususunda talimatlandırılmasına,
 • Diğer taraftan, hastanın manevi olarak zararının giderilmesine yönelik talebine ilişkin olarak; Kanunun 14 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrası kapsamında kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat hakkının saklı olduğuna karar vermiştir.

Av. Mahinur ARPACIOĞLU ÇİMEN


www.eduhukuk.com internet sitesinde yer alan bütün makelele ve içeriklerin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeden veya EDU HUKUK’un izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması yasaktır. Hak ihlalinde bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.