2020 Yılında Gelir Vergisi Dilimleri Gelir vergisi dilimleri, yıl içinde çalışanların elde edecekleri toplam gelir vergisi kapsamında yer alan esas ücretlerinin gelir vergisi oranını belirleyen tarife olarak tanımlanabilir. Gelir vergisi tarifesi iki farklı şekilde uygulanacağı için vergi dilimlerinde farklı oranlar ortaya çıkabilir. Ücret ve ücret dışı gelirlere göre yapılan hesaplamalara göre gelir vergisi dilimleri belirlenecektir. Gelir vergisi dilimi, en basit tanımıyla çalışanların gelirleri üzerinden devlete belirli oranlarda yaptıkları ödemeleri ifade eder. Çalışanların maaşları üzerinden alınan vergi oranın belirlenmesi ve çalışanlar tarafından elde edilen toplam gelirin belirli yüzdesi vergiye tabi olacaktır. Artan oranlı bir kesinti olarak tanımlanabilir. 2020 gelir vergisi dilimleri farklı unsurlara göre belirlenmiştir. Belirli dönemlerde söz konusu oranların değişmesi mümkündür. Gelir Vergisi Dilimleri Neye Göre Hesaplanır? Gelir vergisi dilimi hesaplama işlemleri iki temel unsur dikkate alınarak yapılır. Günümüzde %15 - %40 arasında bir orana sahip gelir vergisi dilimleri:
 • Ücretliler için uygulanan gelir vergisi.
 • Ücret dışı gelirler için uygulanan gelir vergisi.
Olarak iki başlık altında sınıflandırılır. %15 – 40 arasında gelir vergisi diliminin belirlenmesinin ardından söz konusu oranlara göre gelir miktarına tekabül edecek biçimde kişiler tarafından gelir vergisinin ödenmesi gerekir. En temel vergi biçimleri arasında yer alan gelir vergisi dilimleri, artan oranlı bir vergi türüdür. Vergi matrahının artmasına bağlı olarak vergi oranında artış yaşanan bu vergi tipine Türkiye’de, gelir ve veraset intikal vergileri örnek gösterilir. Vergi matrahı çalışanların brüt ücretleri üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu işçi payı ve işsizlik sigortası primleri gibi unsurların düşürülmesinin ardından ortaya çıkan unsurlardır. Ortaya çıkan bu oran 2020 gelir vergisi dilimleri kapsamında kişilerin ödemek zorunda olacakları oranlar olarak tanımlanabilir. Ücretliler İçin Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi Ücretliler için gelir vergisi tarifesi gelir vergisinin günümüzde uygulanan iki farklı türünden biridir. Buna göre ücret haricinde uygulanacak gelir vergisi dilimleri:
 • 000 TL’ye Kadar | %15
 • 000 TL – 49.000 TL Arası | %20
 • 000 TL – 180.000 TL Arası | %27
 • 000 TL – 600.000 TL Arası | %35
 • 000 TL ve Üzeri | %40
Olarak hesaplanmıştır. Ücret Dışında Gelirler İçin Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi Ücret dışında gelir vergisi uygulaması kapsamında yine %15 – 40 arasında oranlar belirlenmiştir. Gelir miktarının artmasına bağlı olarak vergi oranlarında da ciddi bir artış görülür. Bu yönüyle tüm kesimler için gelir artışına bağlı gelir vergisi oranları farklı olarak belirlenecektir.
 • 000 TL’ye Kadar | %15
 • 000 TL’nin 22.000 TL’si İçin 3.300 TL, Fazlası | %20
 • 000 TL’nin 120.000 TL’si İçin 27.870 TL, Fazlası | %35
 • 000 TL’den Fazlasının 600.000. TL’si İçin 195.870 TL, Fazlası | %40
Olarak hesaplanmıştır. Gelir Vergisi Dilimleri Ne Zaman Sıfırlanır? Vergi dilimleri uygulamaları kapsamında gelir vergisi dilimlerinin sıfırlanması için, sigortalı bir çalışanın yıl için mevcut işinden ayrılarak farklı bir işverene ait yerde çalışmaya başlaması halinde gelir vergisi matrahı sıfırlanacaktır. Yaygın olarak uygulama bu şekilde olmasına rağmen günümüzde bu uygulama farklı çevrelerde tartışma konusu olmuştur. Herhangi bir çalışan aynı işverene ait farklı bir iş yerinde işe başlaması durumunda ise işçinin kümülatif vergi matrahı yeni iş yerinde sıfırlanmayacaktır. Benzer şekilde 2020 gelir vergisi dilimleri için yapılan tanımlamalarda, çalışanların askerlik veya emeklilik gibi nedenlere bağlı olarak işten ayrılıp yeniden aynı işe girmesi durumunda vergi matrahı yine sıfırlanmayacaktır. Bu yönüyle farklı unsurlara göre sıfırlama yapılır.