03.02.2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmi Gazete’de “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yürürlüğe girmiştir. İlgili kanunun 22. maddesine göre; “13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 40. maddesinin 2. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(2) Gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların imzaları, kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilerek merkezi ortak veri tabanındaki sicil dosyasına kaydedilir. Kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında imza kaydının bulunmaması halinde, imzaya yetkili kişilerin imza beyanlarının ticaret sicili müdürlüğüne verilmesinin usul ve esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.”

Bu doğrultuda yapılan değişiklik uyarınca imza yetkilisi kişilerin merkezi ortak veri tabanında mevcut imza kayıtları bulunması halinde imza yetkilisi kişiler ticaret sicil müdürlüklerinin yetkilendirilmiş personeli huzurunda imza beyanı vermeyecektir.

Kanun 03.02.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

İlgili kanuna linkten ulaşabilirsiniz.