17.07.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile birlikte, alışveriş merkezine yapı ruhsatı verme, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatını verme, değiştirme ve yenileme yetkisi büyükşehir belediyelerinden izmir escort alınmış, ilçe belediyelerine verilmiştir.

Ayrıca, Yönetmeliğe, “Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında Kanunun 18 inci maddesinde öngörülen idari para cezalarını uygulama yetkisi Bakanlığa aittir. Bakanlık idari para cezası uygulama yetkisini, il müdürlüklerine devredebilir.” Hükmü eklenmiştir.