34760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2912)

4760 Sayılı Özel Tüketim Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarının yeniden tespiti yapılmıştır.

İlgili listede yer alan bazılarının özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları ile özel tüketim vergisi oranları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.