26.08.2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile;

  • Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabilmesine imkan tanınmıştır.
  • Esnek çalışmanın uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşlarında, esnek çalışmanın usul ve esaslarını belirleme yetkisi kurumun üst yöneticiye bırakılmıştır ve bu yetki devredilebilir niteliktedir.
  • Bu kapsamda dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacaklardır.
  • İdari izin süresinde çalışanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacaklardır.
  • Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşit sayılacaklardır.
  • İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamayacaklardır.
  • Hizmetine ihtiyaç duyulan idari izinliler ise çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorundadır.

İlgili genelgeye yazımız ekinden ulaşabilirsiniz.