Dijital Hizmet Vergisi Dijital hizmet vergisi uygulayan ülkeler arasında Türkiye’nin de yerini almasının ardından birçok kesimden insan söz konusu yeni vergi kapsamında etkilenmiştir. Türkiye’de dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri, sesli, görsel veya dijital içeriğin dijital ortamlarda satışı vb. konularından ibaret olan vergi kapsamında birçok farklı kesim vergi mükellefi olarak belirlenmiştir. 1 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 07 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 Sayılı Kanun kapsamında ihdas edilmiştir. Dijital Hizmet Vergisi kapsamında birçok farklı yenilik ve yeni vergi alanları doğduğu için ilgili vergi türünün detayları merak edilmeye başlamıştır. Dijital Hizmet Vergisi Nedir? Dijital Hizmet Vergisinin konusu birçok farklı unsurdan oluşur. En basit tanımlamayla Türkiye’de dijital ortamda sunulan tüm hizmetler için alınacak vergiyi ifade etmektedir. Buna göre Dijital Hizmet Vergisi kapsamında sayılan unsurlar:
  • Dijital ortamda yer alan reklam hizmetleri,
  • Görsel, sesli veya dijital içeriklerin yine dijital ortamda satışı.
  • Dijital içeriklerin dinlenmesini, izlenmesini, oynanmasını ya da kaydedilmesini sağlayan dijital ortam hizmetleri.
  • Kullanıcılarına etkileşim olanağı tanıyan dijital ortamların işletilmesi ve sağlanması.
  • Dijital ortamda dijital hizmet sağlayıcıları tarafından aracılık hizmetleri vb.
Unsurlar Dijital Hizmet Vergisi kapsamında değerlendirilmektedir. Kimler Dijital Hizmet Vergisi Ödemekle Mükelleftir? Dijital Hizmet Vergisinin mükellefi ilgili kanunda açıkça sayılmıştır. Buna göre verginin mükellefleri dijital hizmet sağlayıcılarıdır. Vergi yükümlülüğü olanların, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında tam veya dar mükellef olup olmadıklarına bakılarak veya Türkiye’de işyeri ve temsilcilikleri ile hizmet verip vermedikleri dikkate alınarak vergi mükellefiyetlerinin belirlenmesinin herhangi bir önemi yoktur. Dijital hizmet sağlayıcılarının tamamı kanunlar çerçevesinde henüz yeni uygulanmaya başlayan Dijital Hizmet Vergisi kapsamında ödeme işlemlerini yerine getirmek zorundadır. Dijital Hizmet Vergisi kapsamında sayılan hükümler ve oranlara göre bu kişiler işlem yaparlar. Öte yandan Türkiye’de söz konusu dijital hizmetler ile elde ettiği hasılatı 20 milyon TL’den veya dünya genelinde 750 bin avrodan az olan dijital olanlar bu vergiden muaftır. Dijital Hizmet Vergisi Vergilendirme Dönemi ve İstisnalar Dijital Hizmet Vergisi ödeme işlemleri belirli vergilendirme dönemlerine göre yapılacaktır. Vergilendirme dönemi doğrudan takvim yılının birer aylık dönemi olacaktır. İlgili kanun kapsamında bakanlık tarafından söz konusu vergilendirme dönemi üçer aylık olarak değiştirilmesi mümkündür. Hazine ve Maliye Bakanlığı verginin sorumlusu olarak tanımlanmıştır. Vergilendirme dönemi dışında söz konusu vergi için belirlenen istisnalar:
  • Telgraf ve Telefon Kanunu Ek 37’inci Maddesi kapsamında olanlar,
  • Gider Vergileri Kanunu üzerinden özel iletişim vergisi alınan hizmetler,
  • Bankacılık Kanunu 4’üncü Maddesinde yer alan hizmetler vb.
İstisna kapsamında tutulmuştur. İstisnalar ve muafiyetler ilgili kanun kapsamında açıkça sayılmıştır. Dijital Hizmet Vergisi Oranı ve Matrahı Dijital Hizmet Vergisi oranı %7,5 olarak hesaplanmıştır. Konuya ilişkin yapılan son düzenlemeler kapsamında Cumhurbaşkanı yetkileri arasında yer alan unsurlara göre, Cumhurbaşkanı tarafından söz konusu oran %1’e kadar indirilebilir veya iki katına kadar çıkarılabilir. Dijital Hizmet Vergisinin matrahı ise verginin konusuna giren hizmetler nedeniyle elde edilen gelirlerdir. Dijital Hizmet Vergisinin ödenmesi için mükellefin beyanı ile tarh yapılır. Dijital Hizmet Vergisi beyannamesi vergilendirme dönemini takip eden ayın son işlem gününe kadar bağlı olunan vergi dairesine yapılmalıdır. Tarh edilecek vergi, Dijital Hizmet Vergisinin beyannamesinin verilmesinin ardından belirlene süresi içinde ödenir. Dijital Hizmet Vergisi Türkiye’de uygulanmaya başlayan yeni vergiler arasında yerini almasının ardından uygulama konusunda diğer vergilere nazaran farklar görülmektedir.