Emlak vergisi, en basit haliyle; konut, arsa, iş yeri, arazi vb. taşınmazlara sahip kişilerin yıllık olarak ödemek zorunda oldukları vergi türüdür. Her yıl mayıs – kasım ayları arasında eşit taksitlerle yılda iki sefer ödeme işlemleri yapılır. Söz konusu vergiyi peşin olarak ödemek isteyen mükellefler için ayrıca tek seferde ödeme imkanı da sunulur. Emlak vergisi hesaplama işlemlerinde vergiye konu olan taşınmazın türü, değeri ve bulunduğu yerin statülerine bakılarak işlem yapılması gerekmektedir. Büyükşehir içinde kalan veya büyükşehir sınırları dışında kalan yerler için:
  • Diğer Binalar.
  • Arazi ve Arsalar.
Gibi unsurlar dikkate alınarak vergi hesaplaması yapılacaktır. Emlak vergisi hesaplama ve ödeme işlemleri söz konusu unsurlara bakılarak ilgili kurumlara ödeme yapılır. Emlak Vergisi Nedir? Emlak vergisi tanımı gereği tüm taşınmazların sahiplerinden yıllık olarak alınan vergiyi ifade eder. 1986 yılından günümüze kadar belediyeler tarafından tahsil edilen bu vergi türü, vergiye konu taşınmazın sahibi vatandaşlar tarafından ödenmesi zorunlu bir vergi türüdür. Halk arasında zaman zaman ‘’servet vergisi’’ gibi adlarla da anılan bu vergi, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Her yıl belediyeler tarafından düzenli olarak tahsil edilen vergi yılda iki taksit veya tek seferde ödenebilir. Vergi kapsamında sayılan unsurlar için; arsa, arazı, mesken, binalar vb. farklı oranlarda ve ilgili vergi yılına göre asgari rayiç değerlerine bakılarak hesaplanır. Emlak Vergisini Kimler Öder? Emlak vergisi mükellefleri herhangi bir taşınmaza ait tabuda adı geçen kişi veya şahıslar olarak tanımlanabilir. Tapusu olmayan çok sayıda taşınmaz için noterlerden düzenlenecek senet veya sözleşmeler ile sorumluluk belirlenir. Kişilerin bu tip evrak için imzalı onay vermeleri halinde mükellefiyetleri başlar.
  • Herhangi bir taşınmaz satın alan veya
  • Miras yoluyla kazanan kişiler.
Vergi mükellefiyetine neden olacak tapu, senet veya sözleşmelerden dolayı emlak vergisi ödemek zorundadır. Emlak vergisi hesaplama ve ödeme işlemleri sırasında vergiden muaf olanlar ise ayrı olarak belirlenmiştir.
  • Geliri olmadığına daire belge sunan,
  • Brüt yüzölçümü 200 m²’yi geçmeyen,
  • Tek meskeni bulunan,
  • Tek mesken intifa hakkına sahip olanlar,
  • Geliri; dul, yetim, ölüm, emekli, maluliyet vb. aylığı ile sınırlı olanlar vb.
Kişiler emlak vergisinden muaftırlar. Emlak Vergisi Hesaplama Yöntemleri Emlak vergisi oranları birçok değişkene göre hesaplanmaktadır. Meskenler, diğer binalar, araziler ve arsalarda büyük şehir dışında kalan taşınmazlar için binde 1 – binde 3 arasında vergi alınır. Söz konusu unsurların büyükşehir içinde yer alması durumunda bu oran binde 2 – binde 6 arasında değişmektedir. Emlak türüne ve niteliğine göre hesaplama oranları değişiklik gösterecektir. Emlak vergisi hesaplama işlemlerinde emlak türü, bulunduğu yer ve güncel bedeline ilişkin unsurlar dikkate alınır. Emlak Vergisi Nereye ve Ne Zaman Ödenir? Emlak vergisi ödeme zamanı yılda iki taksit olmak üzere iki defa ödenebileceği gibi tek seferde ödenmesi de mümkündür. Emlak vergisini iki taksit halinde ödemek isteyenler; mayıs ayının sonuna kadar ilk taksitlerini, kasım ayının sonuna kadar da ikinci taksitlerini ödeyebilir. Bu yönüyle mayıs ve kasım ayalarında emlak vergisi ilgili kuruma iki taksit olarak ödenir. Emlak vergisini tek seferde ödemek isteyenler ise belirlenen tarihlere göre tek seferde taksitsiz olarak yılda bir defa ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirler. Emlak vergisi hesaplama ve ödeme işlemleri belediyelere yapılacağı için GİB veya benzer uygulamalar üzerinden ödeme yapılamaz. Anlaşmalı bankalar üzerinden veya doğrudan ilgili kuruma ödeme işlemlerinin yapılması gerekir.