ESTETİK AMELİYATA SEBEBİYET VEREN KİŞİNİN MASRAFLARI TAZMİN BORCU

Bir kişinin haksız eylemi nedeniyle bir başka kişide estetik ameliyat gerekliliği oluşabilir.

Örneğin A kişisinin B kişisini darp ettiğini varsayalım. Ve bu haksız eylem neticesinde B kişisinin yüzünde kalıcı hasar meydana geldiğini düşünelim. Bu durumda B kişisi bu kalıcı hasarı ancak estetik ameliyat ile giderebilir. Söz konusu estetik ameliyatın yapılmasına sebebiyet veren A kişisi bu ameliyat masraflarından sorumludur.

B kişisinin A kişisine karşı açacağı bir tazminat davasında mahkeme B kişisinin estetik ameliyata ihtiyacı olup olmadığının sağlık raporu ile tespit edecektir. Akabinde estetik ameliyat olması gerekiyor ise bunun maliyeti bir sağlık kuruluşundan sorulacaktır. Ve mahkeme ulaştığı sonuca göre estetik ameliyat masraflarının tazminine hükmedecektir.

B kişisinin estetik ameliyata sebebiyet veren A kişisinden manevi tazminat talep etmesi de mümkündür.

Yargıtayın konuyla ilgili emsal kararında;

Yargıtay Kararı - 4. HD., E. 2012/11674 K. 2012/17068 T. 15.11.2012

‘’Yerel mahkemece davacının maddi tazminat talebinin, 1.000,00 TL'lik kısmı olay nedeniyle çalışmadığı dönemde akrabaları tarafından işleri ücretsiz görüldüğünden herhangi bir kaybı olmadığı gerekçesiyle, diğer 1.000,00 TL'lik kısmı ise yüzündeki yara sabit iz niteliğinde olmadığı ayrıca henüz estetik ameliyatı yapılmadığı, ileride olacağı ameliyatın masraflarını talep edemeyeceği gerekçesiyle reddedilmiştir. Manevi tazminat talebi ise kısmen kabul edilmiştir.

Davacı estetik ameliyat masraflarını istediğine göre öncelikle davacının estetik ameliyata ihtiyacı olup olmadığının sağlık raporu ile tespit ettirildikten sonra estetik ameliyat olması gerekiyor ise bunun maliyeti bir sağlık kuruluşundan sorulup, bu zararının hüküm altına alınması gerekirken’’

https://www.yargitay.gov.tr/