İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/9/2020 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması

04.09.2020 tarihli ve 31234 Sayılı Resmi Gazete ile;

  • İşverenlerin fesih yasağına ilişkin süre 2 ay daha uzatıldı. Böylelikle fesih yasağı 17.11.2020 tarihine kadar uzatılmış oldu.
  • İşverenlerin işçiyi tek taraflı ücretsiz izne çıkarma haklarına ilişkin süre de 2 ay daha uzatıldı. Böylelikle fesih yasağı 17.11.2020 tarihine kadar uzatılmış oldu.

Karara yazımız ekinden ulaşabilirsiniz.