Hastalar Tarafından Açılan Davalar: Kamu Hastanesi Hekimlerine İlişkin Süreç

 

Ceza Aşaması

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca, hasta tarafından yapılan şikâyete binaen hakkınızda Ön İnceleme Raporu hazırlanması için Valilik veya Kaymakamlık tarafından atanan bilirkişi tarafınızla iletişime geçecektir. Bu aşamada tarafınızdan savunmanız istenecektir. Bu savunmanıza müteakip hakkınızda bir Ön İnceleme Raporu hazırlanacak ve bu rapor ile ilgili kuruma (Valilik, Kaymakamlık ya da Üniversite) hakkınızda “soruşturma izni verilmesi” “soruşturma izni verilmemesine” dair görüş bildirilecektir.

Eğer ilgili kurum Ön İncelemecinin verdiği görüşe uyarak ya da uymayarak hakkınızda soruşturma izni verilmeyeceğine karar verirse işbu karar tarafınızla birlikte şikayetçi hastaya tebliğ edilecektir. Bu tebliğden itibaren 4483 Sayılı kanun gereği 10 gün içerisinde taraflar ilgili bölgeye bağlı bulunan Bölge İdare Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi’ne karşı itiraz yoluna başvurabilecektir. Bu aşamada iki ihtimal vardır;

  • Hakkınızda verilen karar onabilir. Bu ihtimalde dosyanız savcılık aşamasına intikal etmeden kapanmış olacaktır.
  • Hakkınızda verilen karar bozulabilir. Bu ihtimalde hakkınızda artık “soruşturma izni kararı” verildiğinden dosyanız ilgili Savcılık’a gönderilecek ve soruşturma evresine başlanacaktır.

 

Dosyanızın Savcılık Aşamasına İntikali

Bu aşamada dosyanız savcılık aşamasına intikal edeceğinden artık en baştan bir soruşturma aşamasına başlanacak tarafların ifadeleri, hastane evrakları ve diğer deliller toplanacak ve bilirkişi raporuna başvurulacaktır. Savcılık aşamasında genel olarak dosyalar Adli Tıp Kurumu’na gönderilmektedir. Bu aşamada iki ihtimal vardır;

  • Gelen bilirkişi raporunda yer alan kanaat ve dosyada diğer bilgi ve belgelerle Savcı hakkınızda “kovuşturmaya yer olmadığına” kararı verebilir ya da
  • Hakkınızda iddianame düzenlenerek ceza davası açılabilir. Bu ihtimalde hakkınızda ceza davası açılacak ve iddianamenin atıf yaptığı suç kapsamında yargılama sürecektir. Uygulamada ilgili sevk maddelerinde yer alan suçlar çoğunlukla “taksirle yaralama”, “taksirle öldürme”, “görevi kötüye kullanma” olarak sayılabilir.

 

Tazminat Davası

Devlet Hastanesinde çalışan hekimlere IYUK gereği doğrudan tazminat davası ikame edilemediğinden Sağlık Bakanlığı aleyhine tam yargı davası açılabilmektedir. Bu sebeple mevcut dava e-devletinizde yer almaz. Hal böyle olunca hekimler ve sağlık personelleri bazı durumlarda süreçlerden geç haberdar olmakta ya da hiç haberdar olamamaktadır. Bu hususa ilişkin, bu durumun ihlal ettiği hakları ele aldığımız yazımızı okuyabilirsiniz.

  • İşbu tazminat davası ya bağlı bulunduğunuz kurum tarafından tarafınıza tebliğ tebellüğ belgesi ile haber verilir ya da
  • Hiç haber verilmez ve eğer tam yargı davası aleyhe sonuçlanmışsa siz Sağlık Bakanlığı tarafından size rücu davası açıldığında bu olaydan haberdar olursunuz.

İşbu durumun önüne geçmek adına hastanın herhangi bir şikayeti ya da ceza davası sürecine girdiğinizde tıbbi müdahaleyi gerçekleştirdiğiniz yerdeki idare mahkemesi vasıtasıyla tevzi bürosundan dosyayı sorgulamanız veya ilgili İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne şiakyeti olan hastanın tam yargı davası açıp açmadığını öğrenmek için iletişime geçebilirsiniz.

23/03/2022 tarihi itibariyle TBMM Adalet Komisyonun’da kabul edilen kanun teklifinin getirdikleri sonrası yeni kanunun yasalaşması akabinde işbu süreçte Mesleki Sorumluluk Kurulu gibi bir takım yeni düzenlemeler gelecek, bu da bir sonraki yazımızda incelenecektir.

 

 


www.eduhukuk.com internet sitesinde yer alan bütün makelele ve içeriklerin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeden veya EDU HUKUK’un izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması yasaktır. Hak ihlalinde bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.