İcra ve İflas Hukuku

EDU Avukatlık Bürosu, tahsil edilemeyen alacaklar nedeniyle alacaklı, borçlu ve üçüncü kişiler arasında doğan ihtilafların çözülebilmesi amacıyla icra müdürlükleri ve mahkemeleri nezdinde gerekli her türlü işlemi yürütmektedir. Bu kapsamda icra takiplerinin başlatılması ile haciz ve satış işlemlerinin yürütülmesi konularında müvekkillerine destek vermektedir. 

Diğer Makaleler

Hacizli Taşınmaz Malların Devri

Hacizli Taşınmaz Malların Devri
Devamını Oku

İcra Takibi ve İcra Takibine İtiraz

İcra Takibi ve İcra Takibine İtiraz
Devamını Oku

İcra ve İflas Kanununa Göre İstihkak

İcra ve İflas Kanununa Göre İstihkak
Devamını Oku