İcra ve İflas Hukuku

EDU Avukatlık Bürosu, tahsil edilemeyen alacaklar nedeniyle alacaklı, borçlu ve üçüncü kişiler arasında doğan ihtilafların çözülebilmesi amacıyla icra müdürlükleri ve mahkemeleri nezdinde gerekli her türlü işlemi yürütmektedir. Bu kapsamda icra takiplerinin başlatılması ile haciz ve satış işlemlerinin yürütülmesi konularında müvekkillerine destek vermektedir. 

Diğer Makaleler

Kripto Para Hesapları ve Borçlunun Mal Kaçırması

Kripto Para Hesapları ve Borçlunun Mal Kaçırması
Devamını Oku

Banka Teminat Mektupları

Banka Teminat Mektupları
Devamını Oku

İcra ve İflas Kanununa Göre İstihkak

İcra ve İflas Kanununa Göre İstihkak
Devamını Oku