Kambiyo vergisi, para veya para kaynağı sağlayan diğer yatırım enstrümanları üzerinden elde edilen artı değerler ile işleme giren vergi çeşididir. Kambiyo vergisi, belirli işlemlerde sıfır rakamında uygulanır.

Kambiyo Vergisi Alırken Mi Satarken Mi Uygulanır?

Kambiyo vergisinin alım-satımda uygulanması hakkında bilgiler aktarılırken, satış işlemlerinde kambiyo vergisinin kurumlarca belirtildiğine, alış işlemi sırasında ise bu verginin ödendiğine değinilir. Satış ve alış işlemleri üzerinden elde edilecek olası karların gündeme gelmesi halinde, kambiyo vergisi açığa çıkar.

Döviz Kambiyo Vergisi Nedir?

Dövizin kambiyo vergisi, bankalar, yetkili finansal kuruluşlar ve döviz büfeleri tarafından yasaya uygun şekilde, döviz satışlarında yansıtılan vergi çeşididir. Önceki yıllarda binde 1 olarak uygulanan kambiyo vergisi, 2020’de yüzde 1 oran ile kesilir.

Altın Kambiyo Vergisi Nedir?

Altının kambiyo vergisi, altın satış işlemlerinde ve fiziki olmayan altın hesaplarındaki istanbul escort altınların bankalarca satılması işleminde, altın tutarlarına yansıtılan vergi tipidir. 2020 senesinde toplam altın satış değerinin % 1’i kadar kambiyo vergisi karşılanır.

Hangi İşlemlerde Kambiyo Vergisi Alınmıyor?

Kambiyo vergisi sıfır olan işlemler şu şekilde sıralanır:

  • Bankalar ile yetkili diğer müesseselerin birbirleri ile gerçekleştirdikleri kambiyo satış işlemlerinde,
  • Hazine ve Maliye Bakanlığına gerçekleştirilen kambiyo satışta,
  • Döviz kredilerinin ödemesi kapsamında, döviz kredisi kullanımına olanak sağlayan banka tarafından kredi borçlularına yapılan kambiyo satış işlemlerinde,
  • İhracatçı Birliğine üye ihracatçılara yapıla kambiyo satışta, kambiyo vergisi uygulanmaz.

Döviz Büroları Kambiyo Vergisi Alır Mı?

Döviz bürolarının kambiyo vergisi alması mümkündür. Banka ve döviz büroları Euro, dolar satışları işlemlerinde kambiyo vergisi yansıtırlar. Uygulanma oranı ise binde olarak belirlenmiştir.

Kambiyo Vergisi Gider Yazılır Mı?

Kambiyo vergisinin gider yazılması mümkün değildir. Kambiyo alım satı muamelelerinde kambiyo satışları vergiye matrah olur. Vergi adı altında ise indirim gerçekleştirilemez. Bu kanun kapsamında yer alan banka ve sigorta muameleleri vergileri de matraha dahil edilememektedir.

Kambiyo Ne Anlama Gelir?

Kambiyo, her türlü ticari çek olarak ifade edilir. Para yerine geçen ve ödeme aracı olarak kullanılmasında sakınca bulunmayan bono, çek, menkul kıymetler, poliçeler kambiyo olarak tanımlanır. Diğer yandan nakit para ve yerine geöen her türlü araçta kambiyo olarak tanımlanır. Fiziki şekilde elde edilen veya edilemeyen tüm değerler ile yapılan yatırıma ilişkin alım-satım işlemlerinde gündeme gelen vergi ise kambiyo vergisi olarak ortaya çıkar.   

Kambiyo iktisat literatüründe, döviz ve efektif anlamında kullanılır. Kambiyo senetleri terimi altında ise poliçe, emre muharrer senet, bonu, çek gibi araçlar Türk Ticaret Kanunu’nu kapsamında ele alınmıştır. 

Kambiyo Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Kambiyo vergisini hesaplamak hakkında detaylar şu şekilde sıralanır:

  • Paranın kullanımından doğan artı değerler üzerinden hesaplama yapılır.
  • Örneğin 5 TL’lik birim kurundan, 100 dolar satın alınırsa ve dolar biriminin TL karşılığı 6 TL’ye yükselirse 100 doları 600 TL’ye satılır. Bu kapsamda 100 dolar kazanç elde ettirir.
  • Bu kapsamda satış fiyatı olan 600 TL’nin yüzde biri ise kambiyo vergisi olarak hesaplanır.
  • Bu işlem için toplamda 6 TL kambiyo vergisi ödenir.

Kambiyo Vergisi Arttı Mı?

Kambiyo vergisi artışı gerçekleştirilmiştir. Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre finans bonolarından alınan % 10’luk vergi, % 15 oranına çıkarılmıştır. Muamele vergileri binde 2 düzeyinde iken yeni kararlar ile yüzde 1 düzeyine tanımlandı.

olarak öder.kambiyo vergisiBu kapsamda 100 dolar satın alan bir yatırımcı işlem kapasitesinin 1 dolarlık kısmını devlete