03.02.2021 tarihli 31384 Sayılı Resmi Gazetede Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi (2021-2030) ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı (2021-2023) Kapsamında 2021/2 Sayılı Genelge yayınladı.

Bu Genelge'nin amacı, karayolu trafiğinin daha güvenli hale gelebilmesi izin trafik güvenliği konusunda yürütülen tüm hizmetlerin güvenli sistem yaklaşımı çerçevesinde kurumsal sorumlulukların bilincinde, sürekli, düzenli, etkili ve uyum içerisinde sunulmasıdır.

Bu kapsamda Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu ve Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi İzleme ve Yürütme Kurulu kurulmuştur.

Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi İzleme ve Yürütme Kurulu'na bağlı ihtisas kurullarının oluşturulabileceği belirtilmiştir.

Bu genelgenin yayınlanması ile 2012/16 Sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili Genelgeye yazımız ekinden ve linkten ulaşabilirsiniz.