16.02.2021 tarihli ve 31397 Sayılı Resmi Gazete ile "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35)" yürürlüğe girmiştir.

Yayınlanan 35 seri no.lu KDV Genel Tebliği ile, tevkifat oranlarında değişiklikler yapılmıştır.

İlgili tebliğe linkten ulaşabilirsiniz.