Kirayaveren ile kiracı arasında kira sözleşmesi kurulma imkanını hazırlayan veya kurulmasına aracılık eden ve bu sözleşmenin kurulması halinde ücrete hak kazanan emlakçı Türk Borçlar Kanunu’ndaki tanımıyla simsardır. Türk Borçlar Kanunu 520.3 “Taşınmazlara ilişkin simsarlık sözleşmesi yazılı yapılmadıkça geçerli olmaz.” Kanunun dili son derece nettir. Emlakçı ile kiracı arasında sözleşme yapılmamış ise ortada geçerli bir hukuki işlem yoktur. Şekil şartının yerine getirilmemesinin sonucu olarak; emlakçı komisyonu ödenmemiş ise ödenmemesine, ödenmiş ise iadesine imkan tanır.

Örnek üzerinden izah edersek; Bir kişi kiralamak amacıyla bir emlakçı aracılığı ile bir daireyi gezmiş olsun. Bu daireyi kiralayacağına ilişkin de emlakçı ile mesajlaşmış olsun. Hatta emlakçı kiralamak isteyene kira sözleşmesini mesaj yoluyla göndersin. Kiralamak isteyen de sözleşmeyi imzalayacağını mesajla beyan etmiş olsun. Hatta ve hatta evi kiralasın. Bu durumda emlakçı, kiracı ile emlak komisyonuna yönelik yazılı bir sözleşme yapmamış ise emlak komisyonuna hak kazanamaz. Kiracı tarafından emlakçıya komisyon ödemesi yapılması gerekmez. Ödenmiş ise iadesi talep edilebilir. Hukuki yollara başvurulabilir.

Emlakçı ile kiracı arasında yazılı bir sözleşme yapılmış ise emlakçı ücrete hak kazanır.

Aynı durum taşınmaz satış işlemlerinde de geçerlidir.