KRİPTO PARA VE BORÇLUNUN MAL KAÇIRMASI

Finansal gelişmeler hukuki gelişmelerin önünde yer alıyor, bu bir gerçek. Ancak hukuk, tarihte hiçbir dönemde bu kadar büyük hacimde finansal varlık üzerinde etkisiz kalmamıştı.

Sanal para diğer adı ile kripto para. Anonim ve merkeziyetsiz olması, teknolojisinin yazılı hukuk ile çerçeve içine alınmasının zor olması, finansal gelişmenin hukuki gelişme karşısında farkını açtı. Daha devasa sosyal medya şirketlerinin yasal sınırlarını çizememişken kripto para bir anda çıktı ve hacmini yine kısa sürede milyar dolarlara çıkarttı.

Kişilerin açtıkları sanal para / kripto para hesapları anonim olduğundan mülkiyetlerinin kime ait olduğunun belirlenmesi hukuki düzlemde büyük bir soru işareti.

Vergi hukuku yükümlülükleri ve icra hukuku yükümlülükleri başta olmak üzere kamuya karşı kötüye kullanılması için yeterince boşluk ihtiva ediyor.Tabii toplum ve devlet günü geldiğinde dengeyi sağlayacaktır ancak şimdilik hukukun çizebildiği çerçevenin fazlasıyla uzağında kripto para.

Borçlular para kaçırmak için bir sanal para / kripto para hesabı açıp tüm malvarlığını buraya aktarabilir ve uzun süre devletin cebri icrasından kaçabilir.

Şöyle ki;

Bir A kişisinin B kişisine borcu olduğunu varsayalım. A kişisi borçlu B kişisine gider ve derki bana alacağımı ver. B kişisi borcunu ödemez ise A kişisi B kişisine karşı zor/cebir kullanamaz. Ve devlete gider derki; benim B kişisinden alacağım var. Yasal gerekçesi şu. Benim alacağımı B kişisinden al. Devlet de bu noktada cebri icra gücünü kullanarak (icra daireleri vasıtası ile) B ye derki A kişisine borcunu öde, ödemez isen haciz ve diğer cebri icra yöntemleri ile senden bu alacağı tahsil ederek A’ya veririm.

Devlet bu görevi ve eylemi ile toplumun / kamunun düzenini korur. A kişisi B’ye karşı meşru olmayan cebir kullanmaz ancak devlet meşru cebrini icra daireleri vasıtası ile kanuni olarak kullanır. Ancak sanal para / kripta para ‘nın hayatımıza girmesi ile devletin bu malvarlığına müdahele edememesi cebri icra uygulayamaması gündeme geldi. Kötüniyetli olan borçlular sanal cüzdanları kullanarak tüm malvarlığını anonim sanal cüzdanlara aktararak devletin meşru cebri icrasından kaçabilir hale geldiler.

Devlet sağlıklı bir şekilde meşru cebri icra görevini uygulayamaz ise devlete olan güven azalır. Bu durumda alacaklılar devlete başvurmak yerine kendi yöntemleri ile meşru olmayan cebre başvurabilirler. Ve bu da kamu düzeninin bozulduğunu gösterir.

Kripto paraların hukuki düzlemde bir an önce düzenlenmesi ve kamu düzeninin korunması gerekmektedir. En kötü düzen düzensizlikten iyidir.