Trafik Kusur Raporuna İtiraz Yolları

Maddi hasarlı trafik kazasına karışan taraflar, sigorta şirketi ya da polise gerek kalmadan aralarında kaza tespit tutanağı düzenleyebilmektedirler.

Bu tutulan kaza tespit tutanağı, taraflar tarafından sigorta şirketlerinin hasar departmanına iletilir.

Sigorta şirketleri en geç takip eden iş günü sonuna kadar tutanağı ve varsa fotoğrafları elektronik ortamda Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM)'ne iletir.

Tutanakların, SBM sistemine girilmesini takip eden 3 iş günü içinde her bir sigorta şirketi kendi kusur oranı değerlendirmesi yapar. Bu oranlar %0, %50 ve %100 şeklindedir.

Eğer sigorta şirketleri arasında kusura ilişkin mutabakata varılır ise dosya sonuçlanır. Sigorta Bilgi Merkezi, belirlenen sorumluluk oranlarını sigortalılara bildirmektedir. Bu iletişim genellikle sigortalının telefonu aranarak gerçekleşmektedir.

Sigorta şirketlerinin kusur değerlendirmesinde mutabakata varmaları durumunda her bir sigortalı bir defaya mahsus olmak üzere sorumluluk oranlarının bildiriminden itibaren 5 iş günü içinde sigorta şirketlerinden kusur oranlarının tekrar değerlendirilmesini isteyebilir. Bu başvuru üzerine sigorta şirketleri bu Genelgede tanımlanan usul çerçevesinde 3 iş günü içerisinde kusur oranlarına yönelik yeniden değerlendirmede bulunur. 3 iş günü içerisinde mutabakata varılamaz ise (en az bir şirket tarafından farklı kusur verilirse) dosya, Kaza Kusur Değerlendirme Komisyonu'na iletilir. Komisyon, 3 iş günü içerisinde ilgili dosyayı sonuçlandırır.

İlgililerce söz konusu 5 iş günlük süre içinde itiraz hakkının kullanılmadığı veya itiraz hakkı kullanılmış olmakla beraber kusur oranına ilişkin uyuşmazlığın devamı halinde, ilgili uyuşmazlığın Sigorta Tahkim Komisyonu veya özel hukuk yollarına başvurulmak suretiyle çözülmesi gündeme gelecektir.