• Taraflar arasında gerçekleşen eylemin işle bağlantılı olması,
 • Tarafların aynı iş ilişkisinde çalışıyor olması,

“işyerinde çalışanlara, diğer çalışanlar veya işverenler tarafından sistematik biçimde uygulanan”

(Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2012/9-1925 E.-2013/1407 K)

 • Mobing yapanın mobing kastının olması

“Açılan davalarda işyerinde giyim çekinin çalışanların performansına göre verildiği, performansı düşük olanlara performanslarını yükseltmeleri halinde bu çeklerin verildiği, bu sebeple performansı düşük olan işçiye giyim çeki verilmediği, diğer işçiler gibi bu işçiye de sunum bütçesi verildiği, işverenin satışları yükseltmeye, hedefleri yakalamaya yönelik beklenti ve teşvik açıklamalarının işçiye yönelik mobbing uygulamaları yahut kişiliğine saldırı niteliği taşımadığı”                                                                                                                                                                                                                    

(Yargıtay 7. HD. 2015/4535 E.-2015/7340 K.-27.04.2015 T

 • Mobingin belirli bir süre devam etmesi

“Ancak, davacının, işveren yetkililerince yapılan teftiş esnasında iki ya da üç ay gibi bir süre boyunca, işyerinin çay ocağında bekletilmesi şeklinde sübut bulan eylem, onur kırıcı nitelikte ise de, mobbing olarak değerlendirilmesi mümkün değildir”

(Yargıtay 22. HD. 2015/2103 E.-2016/10581 K.-12.04.2016 T)

 • Mobingin sistematik olarak devam etmesi

“Süreklilik göstermeyen, belli aralıklarla sık sık tekrarlanmayan, ara sıra münferit olarak meydana gelmiş birkaç haksız, kaba, nezaketsiz veya etik dışı davranış mobing olarak nitelendirilemez.”

(Yargıtay 22. HD. 2014/36577 E.-2016/7923 K.-15.03.2016 T.)

 • Taraflar arasında güç eşitsizliğin olması

“En önemlisi işçinin buna karşı silahı olmamalı, olsa bile kullanamamalıdır. Davacı gerek sözleşme ve gerekse yasa hükümleri uyarına değişikliği kabul etmeyebilirdi. Kısaca davacı işçi silahını kendi kullanmamıştır. Somut uyuşmazlıkta mobbing sayılacak işveren davranışı olmadığı”

(Yargıtay 9. HD. 2014/12642 E.-2015/25859 K.-16.09.2015)

MOBİNG YERİNE KULLANILAN DİĞER TERİMLER NELERDİR?

 • İşyerinde Psikolojik Taciz
 • İşyerinde Psikolojik Şiddet
 • İşyerinde Manevi Taciz
 • İşyerinde Duygusal Taciz
 • İşyerinde Psikolojik Terör
 • İşyerinde Zorbalık
 • Duygusal Saldırı
 • Yıldırma
 • Bezdiri

MOBİNGİN YÖNLERİ NELERDİR?

 1. Dikey mobing
 2. Yukarıdan aşağıya mobing : Üstün asta uyguladığı mobbingdir.
 3. Aşağıdan yukarıya mobing : Çalışan kişinin üstüne doğru mobbing uygulamasıdır.
 4. Yatay mobing : Eşitler arasında uygulanan mobbingdir.