OSGB Hizmet Sözleşmesinde İşyeri Hekimlerinin Görev, Sorumluluk ve Yükümlülükleri

Bildiğiniz gibi artık çoğu işyerinde İşyeri Hekimi hizmeti almak zorunlu hale geldi. Bu zorunluluk doğrultusunda işyerleri OSGB hizmeti içerisinde İşyeri Hekimi hizmeti almaktalar. Peki işyerlerinde hizmet veren ve OSGB bünyesinde faaliyet gösteren işyeri hekimlerinin görevleri, sorumlulukları ve yükümlülükleri nelerdir.

  • Mevzuat: İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’tir

Bu yönetmeliğe göre İşyeri Hekimlerinin Görev Sorumluluk ve Yükümlülükleri 5 ana başlık altında toplanmıştır;

  1. Rehberlik
  2. Risk Değerlendirmesi
  3. Sağlık Gözetimi
  4. Eğitim, Bigilendirme, Kayıt
  5. İlgili Birimlerle İşbirliği’dir

Rehberlik: Genel olarak İşyeri Hekimi’nin İşveren’e sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi, çalışanlarının sağlığının geliştirilmesi, meslek hastalıklarının engellenmesi konularında işverene sürekli ve düzenli olarak danışmanlık yapılmasını ifade eder. Bu konuda işyeri hekiminin tespit ve tavsiyelerini işverene yazılı olarak yapması zorunludur. Bir asıl, iki kopyadan oluşan onaylı defteri noter tasdik eder. İşyeri hekimi işyerine yaptığı her ziyareti sonrası bu deftere sağlık gözetimi ve diğerleri hakkında notlarını tespit ve öneri şeklinde yazar. Buraya yazılanlar işveren’e yazılı olarak bildirilmiş kabul edilir. Uygulamada İşyeri hekimlerinin onaylı defteri düzenli olarak tutmadıkları gözlemlenmektedir. Bu durumda işverenlerin tam ve eksiksiz işyeri hekimliği hizmeti almadıkları söylenebilir. İşyeri Hekimi yalnız tespit ve öneride bulunmaz. Bulunduğu tespit ve önerilerinin takibini de yapar.

Risk Değerlendirmesi: İşyerinde yapılan Risk değerlendirmesine katılarak sağlık alanında değerlendirmelerde bulunmak, işyerinin çalışan profilini ve özel politika gerektirenlerin (gebe,küçük, vs.) durumlarını göz önünde bulundurmak ve mevzuat doğrultusunda koruma altına alınması gerekenleri yakın takibe alınması gerekenleri koruma altına alıp yakın takip etmek denilebilir.      

Sağlık Gözetimi: Gece postaları da dahil çalışanların sağlık gözetimini yapmak. Periyodik muayeneleri ve işe giriş muayenelerini yapmak. Bunları kayıt altına almak. Rızalarını almak ve düzenli kayıt tutmak.

Eğitim Bilgilendirme Kayıt: İşyeri Hekimi çalışanların eğitimi konusunda çalışma yapar.  Bu çalışmaları işverene sunar. Eğitimin uygulamasını kendisi yapabilir. Kendisi yapmıyor ve eğitim için dışarıdan hizmet alınıyorsa, alınan eğitimin uygulamasını kontrol etmekle yükümlüdür. Uygulamada eğitimlerin dışarıdan hizmet alınarak gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu durumda işyeri hekiminin dışarıdan alınan eğitimin kontrolü görevini üstlendiği söylenecektir.

İlgili Birimlerle İşbirliği: İşyeri Hekiminin İSG faaliyetlerinin yürütümünde diğer aktörlerle işbirliği içerisinde çalışması zorunludur. Bunlar İş Güvenliği Uzmanı ve varsa İSG Kurulu'dur.