• OTELİN KONAKLAYAN MİSAFİRLERİNİN SAĞLIĞINI KORUMA VE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA BORCU

            Yaz aylarının gelmesi ile Turizm sezonu başladı ve oteller misafirlerini ağırlamaya başladı. Her ne kadar misafir adı kullanılsa da yazı boyunca kastımızın konaklayan müşteri olduğunun altını çizelim. Yani ortada bir otelcilik sözleşmesinin bulunduğunu karşılıklı borç altına girildiğini belirtelim. Bu noktada misafirin borcu genel itibari ile para ödeme borcudur. Otelin borcu ise sağlıklı ve güvenlikli bir otelcilik hizmetinin verilmesi borcudur.

            Bu yazımızda otelin borçlarından konaklayanın sağlığını ve güvenliğini sağlama borcunun üzerinden duracağız.

            Otelin yukarıda adı geçen konaklayanın sağlığını koruma ve güvenliğini sağlama borcu mevzuatta yer almamaktadır. Bu durum otelin konaklayana karşı sağlığını koruma ve güvenliğini sağlama borcu altında olmadığı anlamına gelmemektedir. Ayrıca işbu borçlar konaklayan misafir ile otel arasındaki akdedilen otel konaklama sözleşmesinde bulunmasa bile geçerlidir. Otelin koruma yükümlülüğü ve borcu hayatın olağan akışı içinde işletenin sorumluluğu kapsamındadır.

‘’Otelin konaklayanları koruma yükümlülüğünün iki görünüm olup bunlardan ilki; dışarıdan gelen (suçlularda, diğer müşterilerden ve otel çalışanlarından kaynaklanabilecek) saldırılara karşı konaklayanın korunmasıdır, ikincisi ise otel ve çevresindeki güvensiz koşullara karşı korunmasının sağlanmadır’’ R.M. Jarvis; J.R. Goodwin; W.D. Henslee, 1998, s.394.

Otel çalışanının konaklayana sarkıntılık etmesi de otelin sorumluluğundadır, konaklayan misafirin otelin havuzunda kayıp düşmesi veya otelin spasında meydana gelen kazalarda bu kapsamdadır. Bu noktada otel işletmesi, konaklayan misafirlerinin/müşterilerinin can ve vücut bütünlüğünü korumalı, bu noktada sorumluluğunun kusursuz sorumluluğa yaklaşan bir sorumluluk türü olduğunu bilmelidir.

  • OTELDE GERÇEKLEŞEN KAZALARDA VE DİĞER DURUMLARDA OLUŞAN YARALANMALARDA VE SAKATALANMALARDA OTELİN SORUMLULUĞU

Otellerde konaklayan misafirlerin yaşadığı kazalarda oluşan maddi ve manevi kayıplardan otelin sorumluluğu mevcuttur. Bu noktada kusur bilirkişi otelin tüm önlemleri alıp almadığını inceleyecektir. Örneğin havuz kenarlarının kaygan malzemeden yapılması nedeniyle kayarak düşen bir kişinin otele karşı tazmine yönelebileceğini açıktır.

Yine Yargıtay bir kararında otelde konaklayan bir müşterinin 3. Bir kişi tarafından öldürülmesi olayında; Otel işletmesinin can ve mal güvenliğini kollamadığının ve güvenlik zafiyetinin bulunduğunun, otelin güvenliği sağlamada zafiyeti bulunduğundan sorumlu olduğunu belirtmiş ve otelin tazminat ödemesi gerektiği yönünde karar vermiştir.

Ritz C. R. A. Hotel davasında mahkeme odanın gerektiği şekilde temizlenmemesi sonucunda konaklayanın odasında ayağına iğne batması sebebiyle meydana gelen enfeksiyonun tedavisi için yapılan harcama tutarında konaklayan lehine tazminata hükmetmiştir.

Yine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu; otelde sağlığa zararlı yiyeceklerin verilmesi nedeniyle açılan tazminat talepli bir davada, “otellerin tüketicilere verilen hizmetlerde sağlık koşullarına ve konusunda yasal düzenlemelerde yer alan standartlara uygun şekilde davranma yükümlülüğü vardır.’’ İçtihatında bulunmuştur. Bu noktada otellerin sağlık ve hijyen sorumluluklarının da altı çizilmiştir.

Son olarak; otelin, oteldeki önlemlerin yetersiz ve ihmal edilmiş olmasından dolayı müşterilerin sağlığına gelebilecek her türlü zarara karşı müşterileri koruması gerekmektedir.

  • OTEL İŞLETMELERİNİN SORUMLULUKLARI YALNIZ MEVZUAT VE OTEL KONAKLAMA SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE DEĞİL, GENEL HUKUK KURALLARI ÇERÇEVESİNDE ELE ALINMAKTADIR.

Bu noktada otellerin can ve mal güvenliğine yönelik hassas sorumluluklarının mevzuat çerçevesinde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu durum sorumluluklarının çerçevesinin daha net çizilmesine imkan tanıyacaktır. Ancak yine de otellerde meydana gelen kazalardan sorumluluk genel hukuk kuralları çerçevesinde mevcuttur.

Konaklayanların haklarını bilmeleri otellerin daha dikkatli ve özenli olmalarını sağlayacaktır. Otellerin dikkatli ve özenli olmaları hem konaklayanların hem de turizmin ilerlemesine imkan tanıyacaktır. Uzun vadede ilerleme olumlu yönde olacaktır.