30.01.2021 tarihli ve 31380 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan karar uyarınca;

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39. Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b), (c), (d) bentlerindeki oranların yeniden belirlenmesine karar verildi.

Bu karar uyarınca;

a) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri

b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri

c) Kablolu,  kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti

d) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri

için ödenecek özel iletişim vergisi yüzde 7,5'ten yüzde 10'a yükseltildi.