Hepimiz keyfi ya da zorunlu olarak az ya da sık seyahat ediyoruz. Son yıllarda ise seyahatlerimizin bir çoğunu, ulaşılabilirliği artan ve karayoluna göre pek çok avantaj sağlayan hava yolları ile gerçekleştiriyoruz. Hava yolları ile seyahat etmek ise sağladığı avantajların yanında bazı dezavantajları da beraberinde getiriyor.

Peki, bu dezavantajlardan biri olan ve uçakla seyahatin fobisi haline dönüşen ¨rötar¨ için yolcuların hakları nelerdir?

Öncelikle rötarın söz konusu olabilmesi için;

  • 1500 kilometreden daha kısa ve iç hatlardaki uçuşlar için iki saat veya daha fazla,
  • 1500 ile 3500 kilometre arası uçuşlar için üç saat veya daha fazla,
  • 3500 kilometreden daha uzun uçuşlar için dört saat veya daha fazla tehir edilmesi gerekmektedir.

Bu tehir halleri beklenildiğinde ise ilgili hava yolu şirketi, yolculara İkram ve Haberleşme Haklarını teklif etmek zorundadır. Bu hakları şu şekilde sıralayabiliriz;

  • 2 ila 3 saat arası gecikmelerde makul ölçüde sıcak ve soğuk içecekler ve bu hizmete ek olarak ücretsiz olarak süre kısıtlaması olmaksızın iki telefon görüşmesi, faks mesajı veya e-posta hizmeti sunulması gerekmektedir.
  • 3 ila 5 saat arası gecikmelerde sıcak ve soğuk içecekler ile günün zamanına göre kahvaltı veya yemek ve bu hizmetlere ek olarak ücretsiz olarak süre kısıtlaması olmaksızın iki telefon görüşmesi, faks mesajı veya e-posta hizmeti sunulması gerekmektedir.
  • 5 saat ve üzeri gecikmelerde sıcak ve soğuk içecekler ile günün zamanına göre kahvaltı veya yemek, ilave sıcak ve soğuk içecekler ile ilave hafif ara yemeği ve bu hizmetlere ek olarak ücretsiz olarak süre kısıtlaması olmaksızın iki telefon görüşmesi, faks mesajı veya e-posta hizmeti sunulması gerekmektedir. Tehir en az beş saat olduğunda, yolcu, bilet ücretinin iadesini ve seyahatinin başlangıç noktasına ücretsiz götürülmesini isteme hakkına sahiptir.

Bu haklara ek olarak ise yolcuların iç hat uçuşlarında 100 Euro tazminatın Türk Lirası cinsinden karşılığını almaya hakları vardır.

Dış hat uçuşlarında ise;

  • 1500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için 250 Euro’nun Türk Lirası cinsinden karşılığını
  • 1500 ile 3500 kilometre arası uçuşlar için 400 Euro’nun Türk Lirası cinsinden karşılığını
  • 3500 kilometreden daha uzun uçuşlar için 600 Euro’nun Türk Lirası cinsinden karşılığını alma hakları vardır.

Önemle belirtmek gerekir ki; tazminatınızı uçuşunuzdan hemen sonra alma zorunluluğunuz bulunmamaktadır, 36 ay öncesine (3 yıl) kadar olan uçuşlardan da tazminat alınabilmektedir.