preloader

Spor Salonlarındaki Kazalarda, Yaralanmalarda ve Sakatlanmalarda İşletmelerin Sorumluluğu

Hayatının büyük çoğunluğunu oturarak, kapalı alanlarda çalışarak geçiren, sağlıklı olmaya çalışan, kendini beğendirme ve daha çok beğenme isteği olan bir toplum yansıması olarak; hepimizin spor yapmaya ve vücut geliştirmeye olan ilgisi arttı. Bu istek beraberinde spor salonlarını hayatlarımızın bir parçası haline getirdi. Günümüzde merdiven altı diye tabir ettiğimiz spor salonlarından 5 yıldızlı otellerin içerisinde yer alan spor salonlarına kadar her seviyede ve kapasitede spor salonları açıldığına şahit oluyoruz. 

Kilo vermek, fit olmak veya kas gelişimi için spor salonlarına üye olduk ve haftanın 3,4 gününü bu salonlarda geçirir hale geldik. Haliyle spor salonu sektörü de hızla büyüdü. Büyüyen sektör bir takım yasal düzenlemelere tabi kılındı. Bu düzenlemelerde genel olarak spor salonlarında bulunması gereken asgari koşullara yer verildi ve bu şekilde spor salonuna üye olan kişinin sağlıklı, güvenli ve bilinçli spor yapabilmesinin sağlanması hedeflendi. 

Peki, Spor salonlarına üye olan bizlerin burada başlarına gelen ya da gelecek olan risklere ve tehlikelere karşı hangi hakları var? Bu noktada ‘’ÖZEL SPOR SALONLARINDA MEYDANA GELEN BEDENSEL ZARARLARDA İŞLETENİN SORUMLULUĞU’’ nu hukuki sorumluluk türlerine göre irdelememiz gerekecektir. 

Türk hukukunda hukuki sorumluluk türleri ana iki başlık altında düzenlenmiştir.

 1. Kusur Sorumluluğu (Haksız Fiil Sorumluluğu)
 2. Kusursuz Sorumluluk

Özel spor salonları üçüncü sınıf, ikinci sınıf, birinci sınıf ve birinci sınıf lüks olmak üzere 4 sınıfa ayrılmış ve bu salonların bulundurması/çalıştırması gereken asgari antrenör sayısı ve nitelikleri belirlenmiş, bu koşulları sağlamayan salonlara yaptırımlar uygulanacağı öngörülmüştür. Özel spor salonları talimatnamesinde; 

 • Odaların aydınlatma ve ısıtma sisteminin bulunması, ısısının en az 18 santigrat derecede olması, 
 • Spor salonunun bütün birimlerinin genel sağlığa uygun koşullar taşıması,
 • Sporcuların can güvenliğine yönelik önlemlerin alınmış olması, 
 • Çalışma zemininin; spor dallarının özelliğine göre uygun malzemelerle kaplanmış olması, 
 • Çalışma alanında yaralanma ve kazalara yol açacak direk, sütun ve benzeri engelleyicilerin keskin kenarlarının ve sivri uçlarının darbeyi emici yumuşak malzemelerle kaplanmış olması zorunludur.
 • Kullanım alanı 15 m² den az olmamak üzere; en az bir dinlenme salonu bulunması, dinlenme salonunun zemininin halı, parke ve benzeri maddelerle kaplanmış olması,
 • Çalışma yapıldığı sürece duşların sıcak suyunun bulunması,
 • Spor salonunda spor çalışmasının yapıldığı yerin ısısının 18 santigrat derecenin altına düşmemesi, 
 • Havalandırmanın yeterli düzeyde olması ve çalışma alanı sporcu sayısına göre yeterli düzeyde olması,
 • Yeterli havalandırması olmayan yerlerde işletilecek salonlarda; mutlaka aspiratör veya fan tipi havalandırma, bodurum konumundaki salonlarda ise; mutlaka özel havalandırma donanımının olması,
 • Yangın ve benzeri doğal yıkımlara karşı 2 adet yangın söndürme tüpü, 1 yangın çıkışı, 1 tehlikeli durum alarmı gibi araç ve donanımların bulundurulması, 
 • Spor salonunda yapılacak çalışma sırasında gürültü, kirlilik gibi nedenlerle çevrenin rahatsız edilmemesine yönelik her türlü önlemlerin alınmış olması, koşullarını yerine getirmeyen spor salonlarına yaptırım uygulanacağı öngörülmüştür. 

Bu koşulları yerine getirmediği için üyenin zararına neden olan işletmenin sorumlu olduğu ve bu nedenle tazminat yükümlülüğünün doğduğunu söylemek yerinde olacaktır.

 Spor Salonlarının Üyelere Antranör Hizmeti Sunmasu Yükümlülüğü ve Uygulamada Yaşananlar;

Spor salonları, üyelerinden aylık veya yıllık ücret alarak faaliyet gösteren ve bu şekilde kar amacı güden ticari işletmelerdir. İşletmeler faaliyet alanlarında meydana gelen kazalardan nedeniyle ortaya çıkan zararlardan hukuken sorumlu olmaktadır. Özel spor salonları üyelerinin sağlıklı bilinçli ve güvenli spor yapabilmesi için antranör hizmeti sunmakla yükümlüdür. Bu hizmeti tam anlamıyla sunmayan spor salonları meydana gelen bedensel zararlardan sorumlu olacaktır. Şöyle ki;

 • Spor salonunda antrenörün gözetimi altında spor yapan üyenin bedensel zarar görmesi durumunda işletmenin ve antrenörün birlikte sorumluluğu gündeme gelecektir. Antrenör üyenin seviyesine göre program oluşturmalı. Üyenin gelişimini takip etmeli ve üyenin programlarını bu gelişime göre revize etmelidir. Bu hizmet spor salonu üyeliği kapsamı dışında bırakılamaz. Bırakılması durumunda spor salonunun gerçekleşen sakatlıklardan sorumluluğu olacaktır. Antrenör egzersiz yapan üyenin yakınında bulunmalı, üyenin risk oluşturabilecek hareketlerinde müdahale edebileceği noktada yer almalıdır. Örneğin bench press hareketi oldukça riskli bir egzersizdir. Kolda meydana gelebilecek bir güç boşalması veya denge kaybında barın göğse düşerek üyenin ölümüne bile neden olabilir. Bu nedenle antrenör bench press yapan üyenin yanında yer almalıdır. Her an müdahale edebileceği pozisyonda bulunarak üyenin güvenliğini sağlamalıdır. Bu hizmet üyelik paketinin dışında ayrıca ücretlendirilemez.  Örneğin personal trainer ücretlendirmesi bu noktada işletmenin sorumluluğunu doğuracaktır. Bu gibi durumlarda ekstra personal trainer ödemesi yapmayan ve kendisiyle ilgilenmesi gereken spor salonu antranörlerinin başka üyelere personal trainer hizmeti vermesi nedeniyle spor yaparken sakatlanan üyelerin işletmeye karşı tazminat hakkı olacaktır. Spor yapan her üyenin sağlığından ve güvenliğinden sorumlu olan antranörlerin sadece personal hizmeti ücreti ödeyenlerle ilgilenmesi işletmenin sorumluluğunu doğuracaktır. Antrenör (çalıştırıcı), antrenmanlarına yeterli önemi veren, gözetimi altında spor yapanları sağlık açısından gözeten, sağlıklı spor yapılmasını sağlayan ve bu konuda uzman olan sorumlu kişidir. Spor salonu işletmeleri, üyelerinin sağlıklı ve bilinçli spor yapabilmelerini sağlamak adına federasyonca öngörülen nitelikte antrenörleri çalıştırmakla yükümlüdür. Antrenörler spor salonu işletmesinin tüm üyelerinin sağlıklı ve bilinçli spor yapabilmesinden aynı seviyede sorumlu olup kişisel eğitmen (personal trainer) olarak sadece özel olarak hizmet almak isteyenlere hizmet veremez.

Antrenör Çalıştırma Zorunluluğu

 • III. Sınıf salonlarda : En az bir tane II. veya III. kademe antrenör
 • II. Sınıf salonlarda : En az bir tane II. veya III. kademe antrenör ve en az bir tane I. kademe yardımcı antrenör. 
 • Sınıf salonlarda : En az bir tane III. kademe antrenör ve en az iki tane I. kademe yardımcı antrenör.
 • Sınıf lüks salonlarda : En az bir tane III. veya IV. kademe antrenör, en az bir tane II. kademe antrenör ve en az iki tane I. kademe antrenör çalıştırılması zorunludur.

Av. Akif Çimen

Size en iyi deneyimi sunmak için çerezleri kullanıyoruz.