03.02.2021 tarihli ve 31384 Sayılı Resmi Gazetede "Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmıştır.

İlgili Yönetmelik uyarınca 10/1/2015 tarihli ve 29232 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin “Haksız Ticari Uygulama Olarak Kabul Edilen Örnek Uygulamalar” başlıklı ekinde yer alan “A-Aldatıcı Ticari Uygulamalar” başlıklı bölümüne yeni bir bent eklenmiştir.

Böylelikle; Aldatıcı Ticari Uygulamalara, tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlama uygulamaları da dahil edilmiştir.

Bu değişikliği içeren yönetmelik 01/04/2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

İlgili yönetmeliğe linkten ulaşabilirsiniz.