Tüp Bebek Merkezi ve Tüp Bebek Tedavisini Gerçekleştiren Hekim Uygulamalarının İncelendiği Yargıtay Kararı

 

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, 13.10.2014 tarihli ve 2013/29582 E., 2014/30846 K. sayılı kararı

Hastaya yapılması gereken tetkik ve tedavilerin tam yapılmadan başlanan tüp bebek tedavisi sonrası dünyaya gelen bebeğin hayatını kaybetmesinde Tüp Bebek Merkezi ve burada çalışan hekimin kusurlu olduğu iddiasına ilişkindir.

Davadaki İddialar;

 • Hastanın Tüp Bebek Merkezine, tüp bebek yolu ile çocuk sahibi olmak için başvurduğu,
 • Hastaya yapılan patoloji raporu sonucu tetkik ve tedavi önerildiğini ancak davalının hiçbir araştırma ve tedavi yapmaksızın tüp bebek uygulamalarına başladığı,
 • Hastanın hamile kaldığı,
 • Bununla beraber tüberküloz olduğu, müşahede altına alındığını, başka bir hastaneye sevk edildiği,
 • Hastanın 3 ay sonra doğum yaptığını ancak bu süreçte baş ağrılarının arttığı, hastaya menenjit teşhisi konduğu,
 • Dünyaya gelen bebeğin de doğumdan 1 ay sonra tüberkülozdan hayatını kaybettiği,
 • 58.433,90-TL maddi ve ile her bir davacı için 500.000,00 YTL manevi tazminat talebinde bulunulmuştur.

Dosya Aşamaları;

 • Mahkemece tarafların iddia ve savunmalarını değerlendirmek üzere dosyada Adli Tıp Kurumu raporu alınmıştır.
 • Adli Tıp Kurumu Raporunda; “sağ hidrosalpinks ön tanısı ile sağ salpenjektomi (sağ tubanın alınması) ameliyatı yapıldığını çıkan materyalin patolojiye gönderildiğini 23/04/2007 tarihli pataloji raporunda nekrotizan granülomatöz salpenjit hidroselpenks endosalpengiyozis paratubal kistler sağ tuba laparaskopik aslpenjektomi hastanın granülmatöz hastalıkları açısından araştırılmasının önerildiğini kişinin daha sonra başka bir merkezde tüp bebek ile gebe kaldığını 20/01/2008 tarihinde 28 hafta gebelikte dekolman plasenta tanısı ile sezeryan ameliyatına alındığını canlı bir bebek doğurtulduğunu doğan bebeğin 1 ay sonra ex olduğunun anne K2'un 01/02/2008 tarihinde baş ağrısı şikayeti ile özel bir hastaneye başvurduğunu tuberkoz serebrit tanısı ile tedavi gördüğünü mevcut tıbbi belgelere göre tüp bebek endikasyonunun doğru olduğunu kişinin 28 haftalık + deklomanplasenta endikasyonu ile sezeryan ameliyatına alındığını bu hususun göz önüne alındığında 28 haftalık gebeliğin prematüre sınırları içinde bir gebelik olduğunu dekolmanplasentanın önceden-öngörüşmez önlenemez bebek ölüm oranlarının yüksek olduğunu kişinin 01/02/2008 tarihinde F2 Hastanesinde tüberküloz serebrit tanısının tüp bebek tedavisi ve doğum eylemi ile illiyetinin bulunmadığını hekimin 23/04/2007 tarihli patoloji raporunda tanı olarak Nekrotizen granülamoz salpenjit yazılı olduğunu kişinin 23/04/2007 tarihinde bu tanısının olması sonrasında etyolojinin araştırılmamasının eksiklik olmasının kişide daha sonra saptanan serebrit meningoserebit tanısının konmuş olmasının 23/04/2007 tarihinde de olabileceğini göstermeyeceğini gebeliğinde immün direnci düşürerek tüberküloz ve yayılımına neden olabileceğinden illiyetinin bilinmeyeceğini" şeklindedir.
 • Alınan bu Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda yerel mahkeme davanın reddine karar vermiştir. Davacı tarafça dosya temyiz edilmiştir. Yargıtay incelemesine gönderilmiştir.
 • Yargıtay tarafından yapılan incelemede tarafından verilen bu raporda yer alan "...etyolojinin araştırılmamasının eksiklik olduğu..." şeklindeki ifadeye rağmen Adli Tıp Kurumu’nun illiyet bağının kurulamayacağını ifade etmesi sebebiyle bu raporun hüküm kurmaya elverişli olmadığını belirtmiştir.
 • Bu sebeple üniversitelerin ana bilim dallarından seçilecek aralarında kadın doğum uzmanının da bulunduğu, konularında uzman doktorlardan oluşturulacak bir bilirkişi kuruluna dosya tevdi edilerek, davalıların açıklanan hukuki konum ve sorumlulukları, dosyada mevcut delillerle birlikte bir bütün olarak değerlendirilip, tıbbın gerek ve kurallarına göre olayda davalıların sorumluluğunu gerektirecek ihmal ve hata bulunup bulunmadığını gösteren, nedenlerini açıklayıcı, taraf, mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli rapor alınmak suretiyle hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesine karar vererek yerel mahkeme kararını bozmuştur.

Av. Mahinur ARPACIOĞLU ÇİMEN


www.eduhukuk.com internet sitesinde yer alan bütün makelele ve içeriklerin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeden veya EDU HUKUK’un izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması yasaktır. Hak ihlalinde bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.