TÜP BEBEK TEDAVİSİ HARCAMALARININ GİDER YAZILABİLMESİ

Türkiye’de yapılan Tüp Bebek tedavisi harcamaları ticari kazancın vergi matrahının belirlenmesi sırasında gider olarak indirilebilir mi?

Evet indirilebilir. Şöyle ki; gelirin %10’unu aşmaması şartıyla indirim konusu yapılabilir. Harcamanın Türkiye’de yerleşik gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişiler tarafından belgelendirilmesi gerekmektedir.

Harcamayı yapan mükellefin; kendisi, eşi veya çocukları için yaptığı tüp bebek tedavisi harcaması gelirinin %10’unu aşmamak üzere indirim konusu yapılabilir.

Eğitim ve sağlık harcamaları grubunda yer alan indirim konusu tüp bebek tedavisi harcamasının sağlık harcaması olarak kabul edilmesi dolayısı ile indirim konusuna girmektedir. Bu noktada tüp bebek tedavisi harcamasının keyfi değil bir zorunluluk olması önemlidir. Uygulamada şimdilik bu konu gündeme gelmese de ileride Vergi İdaresi SGK’nın tüp bebek tedavisinin zorunluluk içerdiğine yönelik beyanını arayabilir.