Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında)’De Değişiklik Yapılmıştır

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’in 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Böylelikle Banka Ödeme Yükümlülüğü (BPO) yöntemi, ihracat bedellerinin ödenmesi yöntemleri arasında çıkartılmıştır.

Bununla birlikte, Banka Ödeme Yükümlüğü'nün ithalat bedellerinin ödenme yöntemleri arasındaki yeri bakidir.

İlgili tebliğe yazımız ekinden ulaşabilirsiniz.