Uzmanlıklarımız

EDU’nun başlıca faaliyet gösterdiği alanlar şunlardır; Şirketler ve Ticaret Hukuku, İş Hukuku Davaları ve Arabuluculuk Süreçleri, Vergi Hukuku, Sağlık Hukuku