Yayın Tarihi: 16/09/2020

Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 361 Yayın No ile Vergi Cezalarında İndirim Uygulanmasına ilişkin kılavuz yayınlandı.

İlgili broşürde mükellefler veya vergi sorumluları adına kesilen cezalar hakkında yargı yoluna gitmeden uyuşmazlıkların kısa yoldan çözümlenmesini sağlayan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 376 ncı maddesinde yer alan cezalarda indirim uygulamasına ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

İlgili broşüre yazımız ekinden ya da ilgili linkten ulaşabilirsiniz.