Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı VDK uzun adıyla Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren ve doğrudan Maliye Bakanına bağlı olarak çalışan bir denetim birimi olarak kurulmuştur. Statüsü bakımından bu unsurlara bakılarak ‘’bağlı kuruluş’’ olarak nitelendirilmektedir. Vergi denetimi konusunda görevlendirilen birim, teftiş ve soruşturma gibi faaliyetleri yerine getirmektedir. Ancak teşkilatın asli görevi vergi denetimidir. Personelleri, insan kaynağı vergi müfettişleri tarafından oluşturulan VDK, 10 Temmuz 2011 tarihinde, 646 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından faaliyetlerine resmen başlamıştır. Vergi Denetim Kurulu vergi inceleme konularında ortaya çıkabilecek çok başlığın önlenmesi ve uzmanlaşmasının sağlanması hedefiyle kurulmuştur. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Görevleri Nelerdir? Vergi Denetim Kurulu görevleri ilgili kanun ve KHK kapsamında düzenlenmiştir. Yasal dayanağı 178 sayılı Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin, 646 sayılı KHK ile 20’inici maddesine göre belirlenmiştir. Buna göre VDK’nın başlıca görevleri:
 • Vergi incelemelerinde bulunmak.
 • Risk Analiz Sistemi üzerinden mükelleflerin faaliyetlerini gruplar ve sektörler bazında incelemek, karşılaştırmak ve riskleri tespit etmek.
 • İhbar ve şikayetlere ilişkin vergi yükümlülüklerini değerlendirmek.
 • GİB ile eşgüdümlü vergi incelemelerinde bulunmak.
 • Vergi mevzuatı ile ilgili görüş ve öneri vermek.
 • Hazine ve Maliye Bakanı tarafından verilecek benzer görevleri ifa etmek.
Bunlar ve benzeri daha birçok farklı görev Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının temel görevleri arasında sayılır. Öte yandan söz konusu kuruluş, vergi kaçırma ve vergiden kaçınma alanlarındaki gelişmeler ile bu tip faaliyetlere yönelik ortaya çıkarılması ve önlenmesini sağlayacak yöntemlerin belirlenmesi için çalışmalar yürütmek görevine de sahiptir. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Organizasyon Şeması Vergi Denetim Kurulu organizasyon şeması incelendiğinde merkezde bir başkan ve altında başkan yardımcıları ile şube müdürlülerinin olduğu görülür. Bir başkan ve başkana bağlı 6 başkan yardımcısı ile başkan yardımcılarına bağlı 21 şube müdürü teşkilatta yer almaktadır. Kurul için verilen görevlerin yerine getirilmesi için bakan onayının ardından başkanlığa bağlı olarak ayrıca 29 ilde toplam sayıları 41 olmak üzere grup başkanlığı oluşturulmuştur. Her bir grup için bir başkan ve yeterli sayıda olacak biçimde başkan yardımcısı yer almaktadır. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı şube müdürlükleri arasında:
 • Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler İnceleme Şube Müdürlüğü
 • Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü
 • Teftiş ve Soruşturma Şube Müdürlüğü
 • İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
 • Mevzuat Şube Müdürlüğü
 • Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü
 • Elektronik Denetim Şube Müdürlüğü vb.
Birimlerde söz edilebilir. Vergi Denetim Kurulu birimleri tarafından görev ve yetki alanına giren konularda inceleme yapmaları mümkündür. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Ne İş Yapar? Vergi Denetim Kurulu yetkileri ve görevleri incelendiğinde doğrudan Hazine ve Maliye Bakanına bağlı olarak görev yapan bağlı kuruluş, birçok farklı görev yapar.
 • Başkan,
 • Başkan Yardımcıları,
 • Grup Başkanları,
 • Vergi Müfettişleri,
 • Vergi Başmüfettişi,
 • Vergi Müfettiş Yardımcısı vb.
İnsan kaynaklarından oluşmaktadır. Kurula verilen görevlerin niteliğine göre yaptıkları işlerde değişiklik göstermektedir. Modern denetim metotlarını kullanarak risk teşkil eden vergi incelemeleri yapmak ve vergi kayıp, kaçağı konusunda kayıt dışı ekonomiyi en aza indirmeye çalışmak kurulun temel hedefleri arasında yer alır. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ‘’bağlı kuruluş’’ olarak faaliyet gösteren Vergi Denetim Kurulu, maliye politikalarının oluşturulmasına yönelik yasal düzenlemelerin hazırlanma aşamasında da katkı sağlamaktadır. Diğer yandan daha pek çok farklı iş ve görev kurul tarafından yürütülebilir. Kurul bünyesinde ağırlıklı olarak vergi müfettiş yardımcıları görev yapmaktadır.