YABANCI ÜLKELERDE VERİLMİŞ MAHKEME KARARLARINA İSTİNADEN ÖDENEN TAZMİNATLARIN GİDER OLARAK YAZILMASI

Türkiye dışında gerçekleşen yargılama sonunda verilen kararda tazminat ödemeniz yönünde hüküm kurulmuş olabilir. Sizin de bu karara istinaden yaptığınız ödeme vergi kanunları uyarınca gider olarak indirilebilir. Ancak şartları taşıması durumunda bu mümkündür.

Yabancı ülkelerde verilen kararların ülkemizde uygulanabilir hale gelmesi için tenfizinin Türkiye mahkemelerince yapılması gerekmektedir. Gelir Vergi Kanununa göre; “sözleşmeye, ilama ve kanun emrine dayanan” ödemeler indirilebilir ancak ilamın geçerli kabul edilebilir bir ilam olması için Türkiye mahkemelerinde tenfizinin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle tenfizi Türkiye mahkemelerinde yapılmamış bir yabancı mahkeme / yargılama makamı kararına istinaden yapılan ödeme bu haliyle gider olarak yazılamayacaktır.

Misal Türkiye'de yerleşik A şirketinin sahibi olduğunuzu varsayalım. Yapmış olduğunuz ihracat işi için Almanya'da yerleşik B şirketi ile komisyon sözleşmesi imzaladığınızı düşünelim. Bir mal gönderdiğinizi ancak İspanya limanında malın iyi istiflenememesi sonucu zayi olduğunu ve bu nedenle B şirketinin size karşı tazminat davası açtığını, davayı İspanya mahkemelerinde açtığını ve karar veren İspanya mahkemeleri uyarınca 100.000 Dolar ödeme yapmanız gerektiğini kabul edelim. Bu ödemeyi gider olarak bu hali ile yazamazsınız. Öncelikle kararın Türkiye mahkemelerinde tenfiz edilerek Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilebilir bir ilam haline gelmesi gerekmektedir. Bu işlem yapılmadan İspanya mahkemelerinin verdiği ilama dayanarak Vergi kanunları uyarınca gider yazılması mümkün değildir.