Türkiye’de yat vergisi adı altında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) kapsamında alınan vergiler 2009 yılında yapılan bir düzenleme ile kaldırılmıştır. Öte yandan Türk karasularında yatçılık ve deniz turizminin canlanmasına yönelik yapılan düzenlemeler kapsamında yat ve kotra alımı üzerinden ÖTV ve KDV olmak üzere iki vergi türü için oranlar ciddi anlamda düşürülmüştür. Yapılan söz konusu düzenleme kapsamında bu unsurlar için ÖTV’de süre sınırlaması olmadan %0 oran uygulanmaktadır. KDV oranları ise daha öncesinde %18 olarak uygulanmasına rağmen %1’e kadar düşürülmüştür. Yatlardan alınan vergilerine ilişkin yapılan söz konusu düzenlemeler kapsamında vergi adaletsizliği konusunda farklı tartışmalar gündeme gelmiştir. Söz konusu vergi indirimlerinin gerekçesi olarak turizm sektörünün teşvik edilmesi ifade ediliyor. Yat vergisi kapsamında birçok verginin kalkması ve mevcut vergi oranlarının da en alt seviyelere çekilmesinin ardından farklı uygulamalara başvurulmaya başlamıştır. Yatlardan Alınan KDV ve ÖTV Vergileri Yatlarda KDV ve ÖTV oranları son düzenlemeler kapsamında bir hayli düşmüştür. Buna göre daha önce %8 oranında yatlarda alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde sıfıra indirilmiştir. Öte yandan Katma Değer Vergisi (KDV) ise %18’den %1’e düşürülmüştür. Yatlardan alınan vergilere ilişkin başlıca vergi türlerinin ciddi oranda düşürülmesi veya tamamen kaldırılması yeni tartışmaların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yat ve kotra alımlarında ÖTV oranlarının yüzde sıfır olarak belirlenmesinin ardından özellikle Türk bayrağı çekili yatların sayısının artırılması hedeflenmiştir. Söz konusu vergi muafiyetlerinden ve indirimlerinden Türk bayrağı çekili tekne ve yatların yararlanması öngörülmektedir. Buna göre teknelerden her yıl için 700 –  11 bin 300 TL arasında bağlama kütüğü harçları da bu bağlamda düzenlenmiştir. Tekne boyuna göre belirlenen bu unsurlar çeşitli düzenlemelerle planlanmıştır. Yat vergisi kapsamında Türkiye’de gerçekleştirilen son düzenlemeler tartışma yaratmıştır. Türk Bayraklı Özel Yatlarda MTV Kaldırıldı Mı? Türk bayraklı yat vergileri kapsamında özel yatlar için Motorlu Taşıtlar Vergisi 2009 yılı itibariyle kaldırılmıştır. Bu tarihten sonraki dönemler için Türk bayraklı özel yatların MTV kapsamında vergi ödemelerine gerek yoktur. Bunun yerine ‘’Bağlama Kütük Harcı’’ adı altında tekne boylarına göre harçlar alınmaya başlamıştır. Özel yatlar için getirilen Bağlama Kütük Ruhsatnamesi mecbur tutularak vergilerin yerine farklı bir uygulamaya geçilmiştir. Benzer şekilde ÖTV ve KDV oranlarının düşürülmesi ve tamamen kaldırılması da teknelerde Türk bayrağı kullanımını ve dolayısıyla yat turizmini canlandırmaya yönelik faaliyetler olarak belirlenmiştir. Motorlu Taşıtlar Vergisi kapsamında kara, hava ve denizlerde kullanılan tüm motorlu taşıtlardan vergi alınması öngörülmektedir. Ancak 2009 yılında yapılan düzenleme, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş özel amaçlı yat, kotra ve diğer motorlu tekneler için MTV alınmayarak yerine harç uygulaması getirilmiştir. Uzunluklarına göre Bağlama Kütük Harç oranları değişmektedir. Bağlama Kütük Harcı Nedir? Bağlama kütük harç oranları MTV’nin özel yat ve teknelerden kaldırılmasının ardından uygulanmaya başlayan yeni bir sistem olarak tanımlanabilir. MTV kapsamında yaş ve motor gücüne göre alınan vergi yerine gelen bu uygulamada ise uzunluğa göre harç alınması öngörülmüştür. Buna göre 2020 yılına ait tekne boyu ve harç tutarları:
  • 4,99 Metreye Kadar: -
  • 5 Metreden 8,99 Metreye Kadar: 705,90 TL
  • 9 Metreden 11,99 Metreye Kadar: 1.412,60 TL
  • 12 Metreden 19,99 Metreye Kadar: 2.825,70 TL
  • 20 Metreden 29,99 Metreye Kadar: 5.652,00 TL
  • 30 Metre ve Büyük Olanlar: 11. 304,90 TL
Olarak belirlenmiştir. Yat vergisi kapsamında uygulanan bu sistemin MTV yerine uygulanması öngörülmektedir.