preloader

Güncel Yayınlar

Resmi gazete incelemeleri, vergi hukuku, tıp hukuku ve tüp bebek hukuku alanlarında kaleme alınan makale ve yayınlar

TitleDateCategories
Kamu İdarelerinin Hacze İştirak İhtimalleri2021/09/27Hukuk, Makaleler2021-09-27 14:33:31
Anayasa Mahkemesi’nin 17/09/2021 Tarihinde Yayınlanan Kararı: Hasta Kayıtlarının Tutulmaması Hem Maddi Hem de Manevi Tazminatı Gerektirir2021/09/17EDU Gündem, Hukuk2021-09-17 07:54:41
İş Sözleşmesinde Şekil2021/09/17Hukuk, Makaleler2021-09-17 07:16:59
Geçici İş İlişkisi2021/09/17Hukuk, Makaleler2021-09-17 07:05:25
İşyerinin Devri2021/09/10Hukuk, Makaleler2021-09-10 07:48:05
İş Hukuku – Temel Tanımlar2021/09/07Hukuk, Makaleler2021-09-07 11:23:09
Anlaşmalı Boşanmada Ortak Velayet2021/09/06Hukuk, Makaleler2021-09-06 11:27:31
İK’cılar ve Ön Muhasebeciler İçin Maaş Haczi Cevabı Klavuzu2021/09/06Hukuk2021-09-06 07:24:55
Muhasebe ve İK Departmanları En Sık Sorulanlar (1)2021/09/05Hukuk2021-09-05 16:46:57
Kiralama İşleminde Emlak Komisyonu Ödenir Mi? Emlakçı Komisyonu İade Alınabilir Mi?2021/09/04Hukuk, Makaleler2021-09-04 06:41:03
Kira Tahliye Taahhüdüne Karşı Ne Yapılabilir?2021/09/01Hukuk, Makaleler2021-09-01 13:22:47
Suriyeli İşçiler Çalıştıkları Yerden (İşverenden) Tazminatlarını Alabilirler Mi?2021/08/31Hukuk, Makaleler2021-08-31 16:01:33
Vergi Borcu Nasıl İptal Edilir?2021/08/20Vergi, Vergi Hukuku2021-08-20 10:16:05
Tarım Davaları (2)2021/08/12Hukuk, Makaleler, Uncategorized2021-08-12 04:58:29
Tarım Davaları (1)2021/08/10Hukuk, Makaleler, Uncategorized2021-08-10 13:40:47
Şirket Müdüründen (Kanuni Temsilci) Talep Edilen Vergi Borcunun İptali2021/07/11Vergi, Vergi Hukuku2021-07-11 13:40:17
Ürün Sorumluluk Sigortası2021/05/27Hukuk, Makaleler2021-05-27 08:15:20
Üçüncü Şahıs Hukuki Sorumluluk Sigortası2021/05/26Hukuk, Makaleler2021-05-26 14:49:35
Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluk Sigortası2021/05/25Hukuk, Makaleler2021-05-25 08:25:52
Kambiyo Senetlerinde Soyutluk İlkesi2021/05/25Hukuk, Makaleler2021-05-25 08:13:15
Eş Arabuluculuk (Co-mediation) Modeli2021/05/25Hukuk, Makaleler2021-05-25 08:12:16
Kıymetli Evrakta Soyutluk İlkesi2021/05/21Hukuk, Makaleler2021-05-21 12:13:49
Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilen Ses ve Görüntü Kayıtlarının Yayınlanması2021/05/20Hukuk, Makaleler2021-05-20 14:56:20
Covid-19 Döneminde Ücretsiz İzin2021/05/19Hukuk, Makaleler2021-05-19 11:16:52
Emsal Yargı Kararlarında Aydınlatılmış Onam2021/05/19Makaleler, Sağlık Hukuku2021-05-19 11:08:43
Dizi Film Yapım Sözleşmeleri2021/05/18Hukuk, Makaleler2021-05-18 07:50:29
Anonim Şirketlerde Esas Sözleşme ve Esas Sözleşmenin İmzalanmasının Sonuçları2021/05/18Hukuk, Makaleler2021-05-18 07:44:59
Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Kefalet2021/05/17Hukuk, Makaleler2021-05-17 12:56:19
İşveren Tarafından İşçiye Çekilecek İhtarname ve Unsurları2021/05/17Hukuk, Makaleler2021-05-17 07:09:55
Uluslararası Ters İbraz (Chargeback) Kuralları2021/05/11Hukuk, Makaleler2021-05-11 08:13:21
Emsal Kararlar Işığında İş Kazası Davalarında İşçinin Kusuru ve Bu Kusur Oranının Davalara Etkisi2021/05/11Hukuk, Makaleler2021-05-11 08:02:41
Anayasa Mahkemesi’nin 07.05.2021Tarihinde Yayınlanan Kararı: Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Verilen Hükümler Kesinleşmeden İcraya Konulabilir2021/05/07EDU Gündem2021-05-07 12:33:07
Sosyal Medya Etkileyicileri ve Ticari Reklamlar2021/05/07Hukuk, Makaleler2021-05-07 11:11:22
Davası Devam Eden Şirketin Tasfiye Süreci2021/05/07Hukuk, Makaleler2021-05-07 08:08:10
Nisan 2021 Resmî Gazete Bülteni2021/05/03EDU Gündem2021-05-03 11:52:23
İhtiyati Tedbir Kararlarına Karşı İstinaf Kanun Yolu2021/05/03Hukuk, Makaleler2021-05-03 07:21:41
İş Kazalarından Kaynaklanan Davalarda Arabuluculuk Süreci2021/05/03Hukuk, Makaleler2021-05-03 06:59:29
Banka Teminat Mektupları2021/04/28Hukuk, Makaleler2021-04-28 12:00:58
Hasta Evraklarının Hasta ve Hasta Yakınlarıyla Paylaşılması2021/04/27Hukuk, Makaleler2021-04-27 08:45:17
Kentsel Dönüşümün Hukuki Boyutu2021/04/23Hukuk, Makaleler2021-04-23 12:03:38
Simsarlık ve Komisyon Sözleşmeleri2021/04/21Hukuk, Makaleler2021-04-21 06:43:26
Escrow Sözleşmesi2021/04/21Hukuk, Makaleler2021-04-21 06:30:36
İlamsız İcra Takiplerinde Şubenin Bulunduğu Yer İcra Dairesinin Yetkisi2021/04/20Hukuk, Makaleler2021-04-20 11:39:14
Muvazaa Veya Hile Kapsamında Tapu İptali Davası2021/03/30Hukuk, Makaleler2021-03-30 05:45:24
Mobing ve Eşit Davranma Borcu2021/03/30Hukuk, Makaleler2021-03-30 05:34:50
Makina Kırılması Sigortasında Teminat Altına Alınan Riskler2021/03/28Hukuk, Makaleler2021-03-28 12:45:32
Rötar Tazminatı2021/03/24Hukuk, Makaleler2021-03-24 07:30:21
Mal Bildiriminde Bulunmamanın Sonuçları2021/03/16Vergi Hukuku2021-03-16 07:05:21
Ödeme Emrine Karşı Dava Açılması Durumunda Mal Bildirimi2021/03/16Vergi Hukuku2021-03-16 07:01:05
Uzaktan Çalışma Yönetmeliği2021/03/11EDU Gündem2021-03-11 14:40:25
Kentsel Dönüşüm Kapsamında Ödenen Tapu Harcının İadesine İlişkin Karar İncelemesi2021/03/11Hukuk, Vergi, Vergi Hukuku2021-03-11 14:26:48
Kamulaştırmasız El Atma Davaları2021/03/08Hukuk, Makaleler2021-03-08 13:27:23
Mobing Nedeniyle Fesihte Tazminat2021/03/07Hukuk, Makaleler, Uncategorized2021-03-07 09:11:20
İşverenin Mobbing Yapan İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshi2021/03/07Hukuk, Makaleler, Uncategorized2021-03-07 08:49:55
İşverenin İşçiyi Koruma ve Gözetme Borcu Kapsamında Mobing2021/03/04Hukuk, Makaleler, Uncategorized2021-03-04 14:23:20
Mobingde Kişisel Kusura Dayanılması ve Pasif Dava Ehliyeti2021/03/01Hukuk, Makaleler, Uncategorized2021-03-01 14:50:21
Yargıtay’ın Kabul Ettiği Mobing Davranışları Nelerdir?2021/03/01Hukuk, Makaleler, Uncategorized2021-03-01 14:45:30
Mobing Davranışları Nelerdir?2021/03/01Hukuk, Makaleler, Uncategorized2021-03-01 14:40:11
Mobingin Unsurları Nelerdir?2021/03/01Hukuk, Makaleler2021-03-01 14:23:21
Mobing Nedir?2021/03/01Hukuk, Makaleler, Uncategorized2021-03-01 14:21:52
OSGB Hizmetlerinde Onaylı Defter Nedir? Nelerin Yazılması Gerekmektedir?2021/02/22Hukuk, Makaleler2021-02-22 13:56:38
OSGB Hizmet Sözleşmesinde İşyeri Hekimlerinin Görev, Sorumluluk ve Yükümlülükleri2021/02/22Hukuk, Makaleler, Sağlık Hukuku2021-02-22 09:23:01
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ2021/02/16EDU Gündem2021-02-16 09:40:44
Tapu Harç Vergisi Nedir? Kimler Öder?2021/02/15Vergi Hukuku2021-02-15 17:00:03
5549 Sayılı Kanun Kapsamında MASAK Tarafından Verilen İdari Para Cezaları2021/02/09Hukuk, Makaleler2021-02-09 17:48:32
Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Karar2021/02/06EDU Gündem2021-02-06 11:15:30
Sağlık Tedavi Harcamalarının Gider Olarak Gösterilmesi2021/02/06Vergi Hukuku2021-02-06 10:58:35
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik2021/02/05EDU Gündem2021-02-05 11:11:57
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ2021/02/05EDU Gündem2021-02-05 09:40:36
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik2021/02/03EDU Gündem2021-02-03 20:01:25
Kentsel Dönüşüm İnşaat İşlerinde KDV Düşürülmesine İlişkin Karar2021/02/03EDU Gündem2021-02-03 19:21:25
UNESCO Silahlı Çatışma Halinde Kültür Mallarının Korunmasına Dair Sözleşme (1954 Sözleşmesi)2021/02/03Hukuk, Makaleler2021-02-03 16:51:54
Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik2021/02/03EDU Gündem2021-02-03 16:22:19
2021 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ2021/02/03EDU Gündem2021-02-03 16:16:09
Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi (2021-2030) ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı (2021-2023) 2021/2 Sayılı Genelge2021/02/03EDU Gündem2021-02-03 16:07:12
Hacizli Taşınmaz Malların Devri2021/02/01Hukuk, Makaleler2021-02-01 12:32:30
Özel İletişim Vergisi Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar2021/01/30EDU Gündem2021-01-30 11:16:32
Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik2021/01/30EDU Gündem2021-01-30 10:21:59
Serbest Çalışan Doktorların Vergi Sorumluluğu2021/01/30Hukuk, Vergi Hukuku2021-01-30 07:45:39
İşçiden Alınacak İbranamede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar2021/01/29Hukuk, Makaleler2021-01-29 08:01:46
Kripto Paraların Hukuki Değerlendirmesi2021/01/27Hukuk, Vergi Hukuku2021-01-27 15:28:22
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu’nun Kişisel Verileri Koruma Kapsamında Yayınladığı Kılavuz2021/01/27Hukuk, Makaleler, Sağlık Hukuku2021-01-27 15:06:48
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ2021/01/25EDU Gündem2021-01-25 08:26:56
Pandemi Tedbirleri Sebebiyle Faaliyetleri Tamamen Durdurulan İşyerlerinin Bulunduğu Sektörlerde Faaliyette Bulunan Mükellefler İçin Vergi Muafiyeti2021/01/25EDU Gündem2021-01-25 08:11:00
Çekte Bankanın Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Yükseltilmesine İlişkin Tebliğ2021/01/25EDU Gündem2021-01-25 07:50:15
Tıbbi Malpraktis ve Komplikasyon2021/01/21Hukuk, Makaleler, Sağlık Hukuku2021-01-21 15:03:45
Anonim Şirket Ortaklarının Vergi Borçlarından Doğan Sorumluluğu2021/01/19Hukuk, Vergi Hukuku2021-01-19 07:54:06
Limited Şirket Ortaklarının Vergi Borçlarından Doğan Sorumluluğu2021/01/15Hukuk, Vergi Hukuku2021-01-15 14:26:52
Harvard Law Review: Ayasofya Davası İncelemesi (Türkçe)2021/01/13Hukuk, Makaleler2021-01-13 15:36:00
Kripto Para Borsalarının Teknik Altyapı Yetersizliği Nedeniyle Zarara Neden Olmaları Ve Tazminat Yükümlülükleri2021/01/13Hukuk, Makaleler2021-01-13 13:55:26
Aydınlatılmış Onam Formu Nedir?2021/01/06Hukuk, Makaleler, Sağlık Hukuku2021-01-06 08:31:07
Yargıtay Kararları Işığında Mobing2020/12/31Hukuk, Makaleler2020-12-31 09:16:25
Takdir Komisyonuna Sevk İşleminin Zamanaşımına Etkisi ve Ödeme Emri İptali2020/12/29Hukuk, Vergi Hukuku2020-12-29 10:42:32
Vergi Muamelelerine Karşı Hata Düzeltme ve Şikayet Başvuru Yolu2020/12/24Hukuk, Vergi Hukuku2020-12-24 07:40:58
Faturasız Mal Alımı, Tespiti ve Cezası2020/12/22Hukuk, Vergi Hukuku2020-12-22 09:46:36
Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Kambiyo Senetleri Bakımından Değerlendirilmesi2020/12/16Hukuk, Makaleler2020-12-16 14:27:38
Çalışma Süreleri, Fazla Çalışma ve Fazla Süreli Çalışma2020/12/15Hukuk, Makaleler2020-12-15 10:25:25
Kamulaştırmaya İlişkin Yargıtay Karar İncelemesi2020/12/12Hukuk, Makaleler2020-12-12 10:00:05
Davalarda İşçi Tanıklarının Beyanlarının Esas Alınamayacağı Hususlar2020/12/10Hukuk, Makaleler2020-12-10 06:54:40
İcra ve İflas Hukukunda Mevcut Sürelere İlişkin Tablo2020/12/09Hukuk, Makaleler2020-12-09 08:00:08
Kentsel Dönüşüm Kapsamında Tapu Harç Vergilerinin İadesi2020/12/08Hukuk, Vergi Hukuku2020-12-08 09:42:52
Arabuluculuk ve Ücretleri2020/12/07Hukuk, Makaleler2020-12-07 09:19:53
Kamulaştırma Davası2020/11/29Hukuk, Makaleler2020-11-29 14:53:34
7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un Cebri İcra Bakımından İncelenmesi2020/11/28Hukuk, Vergi Hukuku2020-11-28 09:00:37
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Malların İadesi2020/11/27Hukuk, Makaleler2020-11-27 06:34:37
Eksik Borç Kavramı2020/11/17Hukuk, Makaleler2020-11-17 09:00:43
Sigorta Tahkim Komisyonu Kararlarının Doğrudan Temyiz Edilmesi Gerektiğine İlişkin Karar2020/11/16Hukuk, Makaleler2020-11-16 09:00:02
İşçilik Alacaklarında Belirsiz Alacak Davası ve Kısmi Alacak Davası2020/11/15Hukuk, Makaleler2020-11-15 11:15:29
Genel Hatlarıyla Kıdem Tazminatı2020/11/13Hukuk, Makaleler2020-11-13 11:25:20
Son Kanun Değişiklikleri Işığında Zorunlu Arabuluculuğa Dahil Olan Uyuşmazlıklar2020/11/12Hukuk, Makaleler2020-11-12 13:50:04
Ödeme Emirlerine Karşı Dava Açma Süresi ve Bu Sürenin Anayasaya Uygunluk Açısından İncelenmesi2020/11/11Hukuk, Vergi Hukuku2020-11-11 06:29:04
Amme Alacaklarında Ödeme Emrinin Tebliği Yöntemleri2020/11/09Hukuk, Vergi Hukuku2020-11-09 15:26:26
Özel Usulsüzlük Cezasında Bildirim Şartına İlişkin Bilgi Notu2020/11/09Hukuk, Vergi Hukuku2020-11-09 06:33:49
Devre Mülk ve Devre Tatil Sözleşmelerinde Karşılaşılan Sorunlar2020/11/09Hukuk, Makaleler2020-11-09 06:28:18
Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteğine İlişkin Karar2020/11/05EDU Gündem2020-11-05 07:59:13
Yargıtay Kararları Işığında “Aşırı Yararlanma”2020/11/03Hukuk, Makaleler2020-11-03 07:42:33
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergi Nispetlerinin Tespitinde Değişiklik2020/10/30Uncategorized2020-10-30 11:46:51
Fesih Yasağı ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Süreler 2 Ay Daha Uzatılmıştır.2020/10/27EDU Gündem2020-10-27 07:05:31
Torba Kanun Tasarısında Yer Alan Vergisel Düzenlemeler2020/10/23EDU Gündem2020-10-23 07:37:56
Tüp Bebek Merkezlerinde Görevli Sağlık Personelleri2020/10/13Makaleler, Sağlık Hukuku2020-10-13 16:22:37
Türk Hukukunda Üreme Hücreleri ile Embriyonun Dondurulması ve Saklanması Uygulamaları2020/10/13Makaleler, Sağlık Hukuku2020-10-13 14:48:50
Şirketin Vergi Borçları Nedeniyle Eski Ortağa/Kanuni Temsilciye Ödeme Emri Gönderilmesi2020/10/07Uncategorized2020-10-07 15:18:20
Türk Hukukunda İzin Verilen Yapay Döllenme Çeşitleri2020/10/06Makaleler, Sağlık Hukuku2020-10-06 11:56:59
Vergi Hukukuna İlişkin Kavramlar2020/09/29Vergi, Vergi Hukuku2020-09-29 12:52:52
Tüp Bebek Merkezi Uygulamalarında Tıbbi Müdahale Kavramı2020/09/29Makaleler, Sağlık Hukuku2020-09-29 07:22:59
Yetkili Tüp Bebek Merkezi2020/09/28Makaleler, Sağlık Hukuku2020-09-28 09:18:39
Sermaye Şirketlerinde Kar Payı Dağıtımı Sınırlamasının 3 Ay Süre İle Uzatılmasına İlişkin Karar2020/09/18EDU Gündem2020-09-18 09:00:55
Protesto Gösterisine Yapılan Polis Müdahalesinde Kötü Muamele Yasağına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı2020/09/17Hukuk, Makaleler2020-09-17 12:59:08
E Duruşma Kılavuzu2020/09/16EDU Gündem2020-09-16 13:25:17
E-Duruşma Dönemi2020/09/16EDU Gündem2020-09-16 13:18:06
Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması2020/09/16Vergi Hukuku2020-09-16 12:49:36
Vergi Ziyaı Cezasının İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı2020/09/16Vergi Hukuku2020-09-16 12:34:49
Tüp Bebek Tedavisi Harcamalarının Gider Olarak Yazılabilmesi2020/09/06Vergi Hukuku2020-09-06 14:17:27
Yabancı Ülkelerde Verilmiş Mahkeme Kararlarına İstinaden Ödenen Tazminatlar Gider Olarak Yazılabilir Mi?2020/09/06Vergi Hukuku2020-09-06 12:11:23
Manevi Tazminat Gider Olarak İndirilebilir Mi?2020/09/06Vergi Hukuku2020-09-06 11:36:59
Kripto Para Hesapları ve Borçlunun Mal Kaçırması2020/09/04Makaleler2020-09-04 15:31:12
Bankaların Vergi Daireleri ile Bilgi Paylaşım Yükümlülüğü2020/09/04Vergi Hukuku2020-09-04 14:30:30
Yaşama Hakkı Perspektifinde Özel Tüketim Vergisi’nin Değerlendirilmesi2020/09/04Vergi Hukuku2020-09-04 13:21:57
Fesih Yasağına İlişkin Sürelerin İki Ay Uzatılması Hakkında Karar2020/09/04EDU Gündem2020-09-04 07:32:16
Özel Okullara Ödenen KDV’nin İadesi Sorunu2020/08/31Vergi Hukuku2020-08-31 07:25:40
Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar2020/08/31EDU Gündem2020-08-31 06:13:14
Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar2020/08/29EDU Gündem2020-08-29 23:16:12
Katma Değer Vergisi Oranlarında Değişiklik2020/08/29EDU Gündem2020-08-29 22:55:04
Veteriner Biyolojik Numunelerinin Alınması, Nakledilmesi, İthalatı, İhracatı Ve Laboratuvar Şartlarına Dair Yönetmelik2020/08/29EDU Gündem2020-08-29 11:16:37
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’De Değişiklik2020/08/28EDU Gündem2020-08-28 14:35:28
Trafik Kusur Raporuna İtiraz Yolları2020/08/26Makaleler2020-08-26 13:40:53
Yurtdışında Boşananların Türkiye’de de Boşanması Gerekli midir?2020/08/26Makaleler2020-08-26 12:57:21
Vekaletnamenin Kötüye Kullanılması Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası2020/08/26Makaleler2020-08-26 09:03:47
COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili 2020/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi2020/08/26EDU Gündem2020-08-26 08:30:34
Estetik Ameliyatta İstenilen Sonucun Elde Edilememesi Ve Tazminat Yükümlülüğü2020/08/21Makaleler2020-08-21 13:35:19
Estetik Ameliyata Sebebiyet Veren Kişinin Masrafları Tazmin Borcu2020/08/21Makaleler2020-08-21 12:01:44
Yatırım Tavsiyesi Verme Suçu YTD2020/08/20Makaleler2020-08-20 14:22:27
Takdire Sevk İşleminin Vergi Zamanaşımına Etkisi2020/08/16Vergi Hukuku2020-08-16 12:06:33
Hukuken Yanlış Olan Ve İadesi Gereken; Bankaların Fiziki Döviz (Dolar, Altın Ve Diğer) Çekim Komisyonu Almaya Başlamasına İlişkin Bilgi Notu2020/08/16Makaleler2020-08-16 10:37:32
Vergide Takdire Sevk Nedir?2020/08/11Vergi Hukuku2020-08-11 17:41:20
Kambiyo Vergisi Nedir?2020/08/08Vergi Hukuku2020-08-08 14:30:08
Yat Vergisi Nedir? Yat Vergisi Nasıl Hesaplanır?2020/08/05Vergi Hukuku, Vergi Türleri2020-08-05 21:05:05
Vergi Ödeme Zamanları2020/08/04Vergi Hukuku2020-08-04 21:04:42
Vergi Cezaları2020/08/03Vergi Hukuku2020-08-03 21:04:00
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Yapılan Değişikliğe İlişkin Tablo2020/08/02EDU Gündem2020-08-02 14:37:05
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Yapılan Değişikliğe İlişkin Bilgi Notu2020/08/02Makaleler2020-08-02 14:21:11
Özel Tüketim Vergisi Nedir?2020/08/02Vergi Hukuku2020-08-02 10:03:38
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı2020/08/01Vergi Hukuku2020-08-01 10:04:18
Otellerin Misafirlerine(Konaklayanlarına) Karşı Hukuki Sorumluluğu2020/07/30Makaleler2020-07-30 13:38:44
Muhtasar Beyanname İşlemi Nedir, Nasıl Yapılır?2020/07/30Vergi Hukuku2020-07-30 10:00:16
Kurum Vergisi Nedir, Nasıl Hesaplanır?2020/07/29Vergi Hukuku, Vergi Türleri2020-07-29 10:02:58
Katma Değer Vergisi Nedir, Nasıl Hesaplanır?2020/07/28Vergi Hukuku, Vergi Türleri2020-07-28 10:00:38
23/07/2020 Tarihinde TBMM Genel Kurulunda Kabul Edilen; Fesih Yasağı, Kısa Çalışma ve Ücretsiz İzin Hususlarında Önemli Değişiklikler Öngören Kanun2020/07/27EDU Gündem2020-07-27 17:38:56
Kapora nedir? Geri Alınabilir mi?2020/07/27Makaleler2020-07-27 16:44:20
Avukatlık Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun2020/07/27EDU Gündem2020-07-27 16:39:35
Zamanaşımına Uğrayan ve Kambiyo Senedi Vasfını Kaybeden Bonoda Vade Tarihine İlişkin Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurul Kararı2020/07/27EDU Gündem2020-07-27 15:57:05
İnteraktif Vergi Dairesi İşlemleri Nedir, Nasıl Yapılır?2020/07/27Vergi Hukuku2020-07-27 10:00:16
Gelir Vergisi Nedir, Nasıl Hesaplanır?2020/07/26Vergi Hukuku, Vergi Türleri2020-07-26 10:00:46
Gelir Vergisi Muafiyetinden Kimler Yararlanabilir?2020/07/25Vergi Hukuku, Vergi Türleri2020-07-25 10:00:10
Emlak Vergisi Nedir, Nasıl Hesaplanır, Ne Zaman Ödenir?2020/07/24Vergi Hukuku, Vergi Türleri2020-07-24 10:00:37
Dijital Hizmet Vergisi2020/07/23Vergi Hukuku, Vergi Türleri2020-07-23 10:00:16
Alışveriş Merkezleri İle İlgili Yönetmelikte Değişiklik2020/07/22EDU Gündem2020-07-22 16:30:42
2020 Yılında Gelir Vergisi Dilimleri2020/07/22Vergi Hukuku, Vergi Türleri2020-07-22 10:00:02
2020 Yılı Damga Vergisi Oran ve Tutarları2020/07/21Vergi Hukuku, Vergi Türleri2020-07-21 10:00:42
Amme Alacaklarının Korunmasında İhtiyati Haciz2020/07/15Vergi Hukuku2020-07-15 21:44:37
Belediye Alacak Türleri ve Ödeme Emri2020/07/10Vergi Hukuku2020-07-10 16:06:19
Ödeme Emri ve Tarh Zamanaşımı2020/07/10Vergi Hukuku2020-07-10 15:59:47
Ödeme Emri ve Tahsil Zamanaşımı2020/07/10Vergi Hukuku2020-07-10 15:57:37
6183 Sayılı Kanun Kapsamında Ödeme Emrinin Usulsüz Tebligatı2020/07/10Vergi Hukuku2020-07-10 15:55:06
6183 Sayılı Kanun Kapsamında Ödeme Emri2020/07/10Vergi Hukuku2020-07-10 15:51:00
Ticari Sözleşmelerde Mücbir Sebep Hükümlerinin Güncel Korona Virüs Vakası ile Birlikte Değerlendirilmesi2020/03/24Makaleler2020-03-24 19:17:21
Covid-19 Salgını Çerçevesinde Alınan Önlemlerin Kira Sözleşmeleri Üzerindeki Etkisi2020/03/24Hukuk2020-03-24 18:28:28
Korona Virüsüne Karşı İşverenin Yükümlülükleri2020/03/17Hukuk2020-03-17 10:38:32
MASAK’ın Şüpheli Durumlarda Uyguladığı Bloke Yetkisinin İncelenmesi ve Uygulanan Blokenin Kaldırılması2019/09/26Makaleler2019-09-26 14:56:07
Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Üzerinden Sunumu2019/08/05Hukuk2019-08-05 10:43:25
İcra ve İflas Kanununa Göre İstihkak2019/08/05Hukuk2019-08-05 10:27:14
Türkiye’de Bilişim Suçları ve Cezaları2019/07/18Hukuk2019-07-18 09:26:34
Uygulamada Mal Rejimi Davaları2019/07/18Hukuk2019-07-18 09:25:18
Saklı Paylı Mirasçı ve Tenkis Davası2019/07/18Hukuk2019-07-18 09:05:47
Spor Salonlarındaki Kazalarda, Yaralanmalarda ve Sakatlanmalarda Tazminat Sorumluluğu2019/07/18Makaleler2019-07-18 09:00:35
Size en iyi deneyimi sunmak için çerezleri kullanıyoruz.