preloader
escort istanbul antalya escort istanbul escort mecidiyeköy escort şişli escort follower kaufen

Güncel Yayınlar

Resmi gazete incelemeleri, vergi hukuku, tıp hukuku ve tüp bebek hukuku alanlarında kaleme alınan makale ve yayınlar

TitleDateCategories
İŞ SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILIR?2022/01/17Hukuk2022-01-17 18:18:45
İcra Takibi ve İcra Takibine İtiraz2021/11/27Hukuk, Makaleler2021-11-27 09:30:00
Çalışma Süresinden Sayılan Haller2021/11/15Uncategorized2021-11-15 07:30:15
Maaş ve Ücret Haczi2021/11/01Makaleler2021-11-01 10:13:06
Gümrük Müşavirleri’nin Cezadan Sorumlulukları2021/10/29Makaleler2021-10-29 07:46:20
Yat Alımı Hakkında2021/10/29Hukuk, Makaleler2021-10-29 07:28:00
Markanın Kullanılması2021/10/27Hukuk, Makaleler2021-10-27 14:06:57
Marka Başvurusunda Muvafakatname2021/10/27Hukuk, Makaleler2021-10-27 13:43:08
Marka Tescilinde Mutlak ve Nispi Red Sebepleri2021/10/27Hukuk, Makaleler2021-10-27 13:30:30
Escrow Hizmeti Hakkında2021/10/26Hukuk, Makaleler2021-10-26 14:27:55
Ekonomik Nedenlerle İş Sözleşmesinin Feshi2021/10/23Hukuk, Makaleler2021-10-23 08:28:42
Marka ve Kapsamı2021/10/22Hukuk, Makaleler2021-10-22 11:04:43
Kamu İdarelerinin Hacze İştirak İhtimalleri2021/09/27Hukuk, Makaleler2021-09-27 14:33:31
Anayasa Mahkemesi’nin 17/09/2021 Tarihinde Yayınlanan Kararı: Hasta Kayıtlarının Tutulmaması Hem Maddi Hem de Manevi Tazminatı Gerektirir2021/09/17EDU Gündem, Hukuk2021-09-17 07:54:41
İş Sözleşmesinde Şekil2021/09/17Hukuk, Makaleler2021-09-17 07:16:59
Geçici İş İlişkisi2021/09/17Hukuk, Makaleler2021-09-17 07:05:25
İşyerinin Devri2021/09/10Hukuk, Makaleler2021-09-10 07:48:05
İş Hukuku – Temel Tanımlar2021/09/07Hukuk, Makaleler2021-09-07 11:23:09
Anlaşmalı Boşanmada Ortak Velayet2021/09/06Hukuk, Makaleler2021-09-06 11:27:31
İK’cılar ve Ön Muhasebeciler İçin Maaş Haczi Cevabı Kılavuzu2021/09/06Hukuk2021-09-06 07:24:55
Muhasebe ve İK Departmanları En Sık Sorulanlar (1)2021/09/05Hukuk2021-09-05 16:46:57
Kiralama İşleminde Emlak Komisyonu Ödenir Mi? Emlakçı Komisyonu İade Alınabilir Mi?2021/09/04Hukuk, Makaleler2021-09-04 06:41:03
Kira Tahliye Taahhüdüne Karşı Ne Yapılabilir?2021/09/01Hukuk, Makaleler2021-09-01 13:22:47
Suriyeli İşçiler Çalıştıkları Yerden (İşverenden) Tazminatlarını Alabilirler Mi?2021/08/31Hukuk, Makaleler2021-08-31 16:01:33
Vergi Borcu Nasıl İptal Edilir?2021/08/20Vergi, Vergi Hukuku2021-08-20 10:16:05
Tarım Davaları (2)2021/08/12Hukuk, Makaleler, Uncategorized2021-08-12 04:58:29
Tarım Davaları (1)2021/08/10Hukuk, Makaleler, Uncategorized2021-08-10 13:40:47
Şirket Müdüründen (Kanuni Temsilci) Talep Edilen Vergi Borcunun İptali2021/07/11Vergi, Vergi Hukuku2021-07-11 13:40:17
Ürün Sorumluluk Sigortası2021/05/27Hukuk, Makaleler2021-05-27 08:15:20
Üçüncü Şahıs Hukuki Sorumluluk Sigortası2021/05/26Hukuk, Makaleler2021-05-26 14:49:35
Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluk Sigortası2021/05/25Hukuk, Makaleler2021-05-25 08:25:52
Kambiyo Senetlerinde Soyutluk İlkesi2021/05/25Hukuk, Makaleler2021-05-25 08:13:15
Eş Arabuluculuk (Co-mediation) Modeli2021/05/25Hukuk, Makaleler2021-05-25 08:12:16
Kıymetli Evrakta Soyutluk İlkesi2021/05/21Hukuk, Makaleler2021-05-21 12:13:49
Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilen Ses ve Görüntü Kayıtlarının Yayınlanması2021/05/20Hukuk, Makaleler2021-05-20 14:56:20
Covid-19 Döneminde Ücretsiz İzin2021/05/19Hukuk, Makaleler2021-05-19 11:16:52
Emsal Yargı Kararlarında Aydınlatılmış Onam2021/05/19Makaleler, Sağlık Hukuku2021-05-19 11:08:43
Dizi Film Yapım Sözleşmeleri2021/05/18Hukuk, Makaleler2021-05-18 07:50:29
Anonim Şirketlerde Esas Sözleşme ve Esas Sözleşmenin İmzalanmasının Sonuçları2021/05/18Hukuk, Makaleler2021-05-18 07:44:59
Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Kefalet2021/05/17Hukuk, Makaleler2021-05-17 12:56:19
İşveren Tarafından İşçiye Çekilecek İhtarname ve Unsurları2021/05/17Hukuk, Makaleler2021-05-17 07:09:55
Uluslararası Ters İbraz (Chargeback) Kuralları2021/05/11Hukuk, Makaleler2021-05-11 08:13:21
Emsal Kararlar Işığında İş Kazası Davalarında İşçinin Kusuru ve Bu Kusur Oranının Davalara Etkisi2021/05/11Hukuk, Makaleler2021-05-11 08:02:41
Anayasa Mahkemesi’nin 07.05.2021Tarihinde Yayınlanan Kararı: Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Verilen Hükümler Kesinleşmeden İcraya Konulabilir2021/05/07EDU Gündem2021-05-07 12:33:07
Sosyal Medya Etkileyicileri ve Ticari Reklamlar2021/05/07Hukuk, Makaleler2021-05-07 11:11:22
Davası Devam Eden Şirketin Tasfiye Süreci2021/05/07Hukuk, Makaleler2021-05-07 08:08:10
Nisan 2021 Resmî Gazete Bülteni2021/05/03EDU Gündem2021-05-03 11:52:23
İhtiyati Tedbir Kararlarına Karşı İstinaf Kanun Yolu2021/05/03Hukuk, Makaleler2021-05-03 07:21:41
İş Kazalarından Kaynaklanan Davalarda Arabuluculuk Süreci2021/05/03Hukuk, Makaleler2021-05-03 06:59:29
Banka Teminat Mektupları2021/04/28Hukuk, Makaleler2021-04-28 12:00:58
Hasta Evraklarının Hasta ve Hasta Yakınlarıyla Paylaşılması2021/04/27Hukuk, Makaleler2021-04-27 08:45:17
Kentsel Dönüşümün Hukuki Boyutu2021/04/23Hukuk, Makaleler2021-04-23 12:03:38
Simsarlık ve Komisyon Sözleşmeleri2021/04/21Hukuk, Makaleler2021-04-21 06:43:26
Escrow Sözleşmesi2021/04/21Hukuk, Makaleler2021-04-21 06:30:36
İlamsız İcra Takiplerinde Şubenin Bulunduğu Yer İcra Dairesinin Yetkisi2021/04/20Hukuk, Makaleler2021-04-20 11:39:14
Muvazaa Veya Hile Kapsamında Tapu İptali Davası2021/03/30Hukuk, Makaleler2021-03-30 05:45:24
Mobing ve Eşit Davranma Borcu2021/03/30Hukuk, Makaleler2021-03-30 05:34:50
Makina Kırılması Sigortasında Teminat Altına Alınan Riskler2021/03/28Hukuk, Makaleler2021-03-28 12:45:32
Rötar Tazminatı2021/03/24Hukuk, Makaleler2021-03-24 07:30:21
Mal Bildiriminde Bulunmamanın Sonuçları2021/03/16Vergi Hukuku2021-03-16 07:05:21
Ödeme Emrine Karşı Dava Açılması Durumunda Mal Bildirimi2021/03/16Vergi Hukuku2021-03-16 07:01:05
Uzaktan Çalışma Yönetmeliği2021/03/11EDU Gündem2021-03-11 14:40:25
Kentsel Dönüşüm Kapsamında Ödenen Tapu Harcının İadesine İlişkin Karar İncelemesi2021/03/11Hukuk, Vergi, Vergi Hukuku2021-03-11 14:26:48
Kamulaştırmasız El Atma Davaları2021/03/08Hukuk, Makaleler2021-03-08 13:27:23
Mobing Nedeniyle Fesihte Tazminat2021/03/07Hukuk, Makaleler, Uncategorized2021-03-07 09:11:20
İşverenin Mobbing Yapan İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshi2021/03/07Hukuk, Makaleler, Uncategorized2021-03-07 08:49:55
İşverenin İşçiyi Koruma ve Gözetme Borcu Kapsamında Mobing2021/03/04Hukuk, Makaleler, Uncategorized2021-03-04 14:23:20
Mobingde Kişisel Kusura Dayanılması ve Pasif Dava Ehliyeti2021/03/01Hukuk, Makaleler, Uncategorized2021-03-01 14:50:21
Yargıtay’ın Kabul Ettiği Mobing Davranışları Nelerdir?2021/03/01Hukuk, Makaleler, Uncategorized2021-03-01 14:45:30
Mobing Davranışları Nelerdir?2021/03/01Hukuk, Makaleler, Uncategorized2021-03-01 14:40:11
Mobingin Unsurları Nelerdir?2021/03/01Hukuk, Makaleler2021-03-01 14:23:21
Mobing Nedir?2021/03/01Hukuk, Makaleler, Uncategorized2021-03-01 14:21:52
OSGB Hizmetlerinde Onaylı Defter Nedir? Nelerin Yazılması Gerekmektedir?2021/02/22Hukuk, Makaleler2021-02-22 13:56:38
OSGB Hizmet Sözleşmesinde İşyeri Hekimlerinin Görev, Sorumluluk ve Yükümlülükleri2021/02/22Hukuk, Makaleler, Sağlık Hukuku2021-02-22 09:23:01
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ2021/02/16EDU Gündem2021-02-16 09:40:44
Tapu Harç Vergisi Nedir? Kimler Öder?2021/02/15Vergi Hukuku2021-02-15 17:00:03
5549 Sayılı Kanun Kapsamında MASAK Tarafından Verilen İdari Para Cezaları2021/02/09Hukuk, Makaleler2021-02-09 17:48:32
Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Karar2021/02/06EDU Gündem2021-02-06 11:15:30
Sağlık Tedavi Harcamalarının Gider Olarak Gösterilmesi2021/02/06Vergi Hukuku2021-02-06 10:58:35
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik2021/02/05EDU Gündem2021-02-05 11:11:57
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ2021/02/05EDU Gündem2021-02-05 09:40:36
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik2021/02/03EDU Gündem2021-02-03 20:01:25
Kentsel Dönüşüm İnşaat İşlerinde KDV Düşürülmesine İlişkin Karar2021/02/03EDU Gündem2021-02-03 19:21:25
UNESCO Silahlı Çatışma Halinde Kültür Mallarının Korunmasına Dair Sözleşme (1954 Sözleşmesi)2021/02/03Hukuk, Makaleler2021-02-03 16:51:54
Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik2021/02/03EDU Gündem2021-02-03 16:22:19
2021 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ2021/02/03EDU Gündem2021-02-03 16:16:09
Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi (2021-2030) ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı (2021-2023) 2021/2 Sayılı Genelge2021/02/03EDU Gündem2021-02-03 16:07:12
Hacizli Taşınmaz Malların Devri2021/02/01Hukuk, Makaleler2021-02-01 12:32:30
Özel İletişim Vergisi Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar2021/01/30EDU Gündem2021-01-30 11:16:32
Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik2021/01/30EDU Gündem2021-01-30 10:21:59
Serbest Çalışan Doktorların Vergi Sorumluluğu2021/01/30Hukuk, Vergi Hukuku2021-01-30 07:45:39
İşçiden Alınacak İbranamede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar2021/01/29Hukuk, Makaleler2021-01-29 08:01:46
Kripto Paraların Hukuki Değerlendirmesi2021/01/27Hukuk, Vergi Hukuku2021-01-27 15:28:22
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu’nun Kişisel Verileri Koruma Kapsamında Yayınladığı Kılavuz2021/01/27Hukuk, Makaleler, Sağlık Hukuku2021-01-27 15:06:48
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ2021/01/25EDU Gündem2021-01-25 08:26:56
Pandemi Tedbirleri Sebebiyle Faaliyetleri Tamamen Durdurulan İşyerlerinin Bulunduğu Sektörlerde Faaliyette Bulunan Mükellefler İçin Vergi Muafiyeti2021/01/25EDU Gündem2021-01-25 08:11:00
Çekte Bankanın Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Yükseltilmesine İlişkin Tebliğ2021/01/25EDU Gündem2021-01-25 07:50:15
Tıbbi Malpraktis ve Komplikasyon2021/01/21Hukuk, Makaleler, Sağlık Hukuku2021-01-21 15:03:45
Anonim Şirket Ortaklarının Vergi Borçlarından Doğan Sorumluluğu2021/01/19Hukuk, Vergi Hukuku2021-01-19 07:54:06
Limited Şirket Ortaklarının Vergi Borçlarından Doğan Sorumluluğu2021/01/15Hukuk, Vergi Hukuku2021-01-15 14:26:52
Harvard Law Review: Ayasofya Davası İncelemesi (Türkçe)2021/01/13Hukuk, Makaleler2021-01-13 15:36:00
Kripto Para Borsalarının Teknik Altyapı Yetersizliği Nedeniyle Zarara Neden Olmaları Ve Tazminat Yükümlülükleri2021/01/13Hukuk, Makaleler2021-01-13 13:55:26
Aydınlatılmış Onam Formu Nedir?2021/01/06Hukuk, Makaleler, Sağlık Hukuku2021-01-06 08:31:07
Yargıtay Kararları Işığında Mobing2020/12/31Hukuk, Makaleler2020-12-31 09:16:25
Takdir Komisyonuna Sevk İşleminin Zamanaşımına Etkisi ve Ödeme Emri İptali2020/12/29Hukuk, Vergi Hukuku2020-12-29 10:42:32
Vergi Muamelelerine Karşı Hata Düzeltme ve Şikayet Başvuru Yolu2020/12/24Hukuk, Vergi Hukuku2020-12-24 07:40:58
Faturasız Mal Alımı, Tespiti ve Cezası2020/12/22Hukuk, Vergi Hukuku2020-12-22 09:46:36
Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Kambiyo Senetleri Bakımından Değerlendirilmesi2020/12/16Hukuk, Makaleler2020-12-16 14:27:38
Çalışma Süreleri, Fazla Çalışma ve Fazla Süreli Çalışma2020/12/15Hukuk, Makaleler2020-12-15 10:25:25
Kamulaştırmaya İlişkin Yargıtay Karar İncelemesi2020/12/12Hukuk, Makaleler2020-12-12 10:00:05
Davalarda İşçi Tanıklarının Beyanlarının Esas Alınamayacağı Hususlar2020/12/10Hukuk, Makaleler2020-12-10 06:54:40
İcra ve İflas Hukukunda Mevcut Sürelere İlişkin Tablo2020/12/09Hukuk, Makaleler2020-12-09 08:00:08
Kentsel Dönüşüm Kapsamında Tapu Harç Vergilerinin İadesi2020/12/08Hukuk, Vergi Hukuku2020-12-08 09:42:52
Arabuluculuk ve Ücretleri2020/12/07Hukuk, Makaleler2020-12-07 09:19:53
Kamulaştırma Davası2020/11/29Hukuk, Makaleler2020-11-29 14:53:34
7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un Cebri İcra Bakımından İncelenmesi2020/11/28Hukuk, Vergi Hukuku2020-11-28 09:00:37
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Malların İadesi2020/11/27Hukuk, Makaleler2020-11-27 06:34:37
Eksik Borç Kavramı2020/11/17Hukuk, Makaleler2020-11-17 09:00:43
Sigorta Tahkim Komisyonu Kararlarının Doğrudan Temyiz Edilmesi Gerektiğine İlişkin Karar2020/11/16Hukuk, Makaleler2020-11-16 09:00:02
İşçilik Alacaklarında Belirsiz Alacak Davası ve Kısmi Alacak Davası2020/11/15Hukuk, Makaleler2020-11-15 11:15:29
Genel Hatlarıyla Kıdem Tazminatı2020/11/13Hukuk, Makaleler2020-11-13 11:25:20
Son Kanun Değişiklikleri Işığında Zorunlu Arabuluculuğa Dahil Olan Uyuşmazlıklar2020/11/12Hukuk, Makaleler2020-11-12 13:50:04
Ödeme Emirlerine Karşı Dava Açma Süresi ve Bu Sürenin Anayasaya Uygunluk Açısından İncelenmesi2020/11/11Hukuk, Vergi Hukuku2020-11-11 06:29:04
Amme Alacaklarında Ödeme Emrinin Tebliği Yöntemleri2020/11/09Hukuk, Vergi Hukuku2020-11-09 15:26:26
Özel Usulsüzlük Cezasında Bildirim Şartına İlişkin Bilgi Notu2020/11/09Hukuk, Vergi Hukuku2020-11-09 06:33:49
Devre Mülk ve Devre Tatil Sözleşmelerinde Karşılaşılan Sorunlar2020/11/09Hukuk, Makaleler2020-11-09 06:28:18
Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteğine İlişkin Karar2020/11/05EDU Gündem2020-11-05 07:59:13
Yargıtay Kararları Işığında “Aşırı Yararlanma”2020/11/03Hukuk, Makaleler2020-11-03 07:42:33
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergi Nispetlerinin Tespitinde Değişiklik2020/10/30Uncategorized2020-10-30 11:46:51
Fesih Yasağı ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Süreler 2 Ay Daha Uzatılmıştır.2020/10/27EDU Gündem2020-10-27 07:05:31
Torba Kanun Tasarısında Yer Alan Vergisel Düzenlemeler2020/10/23EDU Gündem2020-10-23 07:37:56
Tüp Bebek Merkezlerinde Görevli Sağlık Personelleri2020/10/13Makaleler, Sağlık Hukuku2020-10-13 16:22:37
Türk Hukukunda Üreme Hücreleri ile Embriyonun Dondurulması ve Saklanması Uygulamaları2020/10/13Makaleler, Sağlık Hukuku2020-10-13 14:48:50
Şirketin Vergi Borçları Nedeniyle Eski Ortağa/Kanuni Temsilciye Ödeme Emri Gönderilmesi2020/10/07Uncategorized2020-10-07 15:18:20
Türk Hukukunda İzin Verilen Yapay Döllenme Çeşitleri2020/10/06Makaleler, Sağlık Hukuku2020-10-06 11:56:59
Vergi Hukukuna İlişkin Kavramlar2020/09/29Vergi, Vergi Hukuku2020-09-29 12:52:52
Tüp Bebek Merkezi Uygulamalarında Tıbbi Müdahale Kavramı2020/09/29Makaleler, Sağlık Hukuku2020-09-29 07:22:59
Yetkili Tüp Bebek Merkezi2020/09/28Makaleler, Sağlık Hukuku2020-09-28 09:18:39
Sermaye Şirketlerinde Kar Payı Dağıtımı Sınırlamasının 3 Ay Süre İle Uzatılmasına İlişkin Karar2020/09/18EDU Gündem2020-09-18 09:00:55
Protesto Gösterisine Yapılan Polis Müdahalesinde Kötü Muamele Yasağına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı2020/09/17Hukuk, Makaleler2020-09-17 12:59:08
E Duruşma Kılavuzu2020/09/16EDU Gündem2020-09-16 13:25:17
E-Duruşma Dönemi2020/09/16EDU Gündem2020-09-16 13:18:06
Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması2020/09/16Vergi Hukuku2020-09-16 12:49:36
Vergi Ziyaı Cezasının İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı2020/09/16Vergi Hukuku2020-09-16 12:34:49
Tüp Bebek Tedavisi Harcamalarının Gider Olarak Yazılabilmesi2020/09/06Vergi Hukuku2020-09-06 14:17:27
Yabancı Ülkelerde Verilmiş Mahkeme Kararlarına İstinaden Ödenen Tazminatlar Gider Olarak Yazılabilir Mi?2020/09/06Vergi Hukuku2020-09-06 12:11:23
Manevi Tazminat Gider Olarak İndirilebilir Mi?2020/09/06Vergi Hukuku2020-09-06 11:36:59
Kripto Para Hesapları ve Borçlunun Mal Kaçırması2020/09/04Makaleler2020-09-04 15:31:12
Bankaların Vergi Daireleri ile Bilgi Paylaşım Yükümlülüğü2020/09/04Vergi Hukuku2020-09-04 14:30:30
Yaşama Hakkı Perspektifinde Özel Tüketim Vergisi’nin Değerlendirilmesi2020/09/04Vergi Hukuku2020-09-04 13:21:57
Fesih Yasağına İlişkin Sürelerin İki Ay Uzatılması Hakkında Karar2020/09/04EDU Gündem2020-09-04 07:32:16
Özel Okullara Ödenen KDV’nin İadesi Sorunu2020/08/31Vergi Hukuku2020-08-31 07:25:40
Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar2020/08/31EDU Gündem2020-08-31 06:13:14
Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar2020/08/29EDU Gündem2020-08-29 23:16:12
Katma Değer Vergisi Oranlarında Değişiklik2020/08/29EDU Gündem2020-08-29 22:55:04
Veteriner Biyolojik Numunelerinin Alınması, Nakledilmesi, İthalatı, İhracatı Ve Laboratuvar Şartlarına Dair Yönetmelik2020/08/29EDU Gündem2020-08-29 11:16:37
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’De Değişiklik2020/08/28EDU Gündem2020-08-28 14:35:28
Trafik Kusur Raporuna İtiraz Yolları2020/08/26Makaleler2020-08-26 13:40:53
Yurtdışında Boşananların Türkiye’de de Boşanması Gerekli midir?2020/08/26Makaleler2020-08-26 12:57:21
Vekaletnamenin Kötüye Kullanılması Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası2020/08/26Makaleler2020-08-26 09:03:47
COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili 2020/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi2020/08/26EDU Gündem2020-08-26 08:30:34
Estetik Ameliyatta İstenilen Sonucun Elde Edilememesi Ve Tazminat Yükümlülüğü2020/08/21Makaleler2020-08-21 13:35:19
Estetik Ameliyata Sebebiyet Veren Kişinin Masrafları Tazmin Borcu2020/08/21Makaleler2020-08-21 12:01:44
Yatırım Tavsiyesi Verme Suçu YTD2020/08/20Makaleler2020-08-20 14:22:27
Takdire Sevk İşleminin Vergi Zamanaşımına Etkisi2020/08/16Vergi Hukuku2020-08-16 12:06:33
Hukuken Yanlış Olan Ve İadesi Gereken; Bankaların Fiziki Döviz (Dolar, Altın Ve Diğer) Çekim Komisyonu Almaya Başlamasına İlişkin Bilgi Notu2020/08/16Makaleler2020-08-16 10:37:32
Vergide Takdire Sevk Nedir?2020/08/11Vergi Hukuku2020-08-11 17:41:20
Kambiyo Vergisi Nedir?2020/08/08Vergi Hukuku2020-08-08 14:30:08
Yat Vergisi Nedir? Yat Vergisi Nasıl Hesaplanır?2020/08/05Vergi Hukuku, Vergi Türleri2020-08-05 21:05:05
Vergi Ödeme Zamanları2020/08/04Vergi Hukuku2020-08-04 21:04:42
Vergi Cezaları2020/08/03Vergi Hukuku2020-08-03 21:04:00
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Yapılan Değişikliğe İlişkin Tablo2020/08/02EDU Gündem2020-08-02 14:37:05
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Yapılan Değişikliğe İlişkin Bilgi Notu2020/08/02Makaleler2020-08-02 14:21:11
Özel Tüketim Vergisi Nedir?2020/08/02Vergi Hukuku2020-08-02 10:03:38
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı2020/08/01Vergi Hukuku2020-08-01 10:04:18
Otellerin Misafirlerine(Konaklayanlarına) Karşı Hukuki Sorumluluğu2020/07/30Makaleler2020-07-30 13:38:44
Muhtasar Beyanname İşlemi Nedir, Nasıl Yapılır?2020/07/30Vergi Hukuku2020-07-30 10:00:16
Kurum Vergisi Nedir, Nasıl Hesaplanır?2020/07/29Vergi Hukuku, Vergi Türleri2020-07-29 10:02:58
Katma Değer Vergisi Nedir, Nasıl Hesaplanır?2020/07/28Vergi Hukuku, Vergi Türleri2020-07-28 10:00:38
23/07/2020 Tarihinde TBMM Genel Kurulunda Kabul Edilen; Fesih Yasağı, Kısa Çalışma ve Ücretsiz İzin Hususlarında Önemli Değişiklikler Öngören Kanun2020/07/27EDU Gündem2020-07-27 17:38:56
Kapora nedir? Geri Alınabilir mi?2020/07/27Makaleler2020-07-27 16:44:20
Avukatlık Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun2020/07/27EDU Gündem2020-07-27 16:39:35
Zamanaşımına Uğrayan ve Kambiyo Senedi Vasfını Kaybeden Bonoda Vade Tarihine İlişkin Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurul Kararı2020/07/27EDU Gündem2020-07-27 15:57:05
İnteraktif Vergi Dairesi İşlemleri Nedir, Nasıl Yapılır?2020/07/27Vergi Hukuku2020-07-27 10:00:16
Gelir Vergisi Nedir, Nasıl Hesaplanır?2020/07/26Vergi Hukuku, Vergi Türleri2020-07-26 10:00:46
Gelir Vergisi Muafiyetinden Kimler Yararlanabilir?2020/07/25Vergi Hukuku, Vergi Türleri2020-07-25 10:00:10
Emlak Vergisi Nedir, Nasıl Hesaplanır, Ne Zaman Ödenir?2020/07/24Vergi Hukuku, Vergi Türleri2020-07-24 10:00:37
Dijital Hizmet Vergisi2020/07/23Vergi Hukuku, Vergi Türleri2020-07-23 10:00:16
Alışveriş Merkezleri İle İlgili Yönetmelikte Değişiklik2020/07/22EDU Gündem2020-07-22 16:30:42
2020 Yılında Gelir Vergisi Dilimleri2020/07/22Vergi Hukuku, Vergi Türleri2020-07-22 10:00:02
2020 Yılı Damga Vergisi Oran ve Tutarları2020/07/21Vergi Hukuku, Vergi Türleri2020-07-21 10:00:42
Amme Alacaklarının Korunmasında İhtiyati Haciz2020/07/15Vergi Hukuku2020-07-15 21:44:37
Belediye Alacak Türleri ve Ödeme Emri2020/07/10Vergi Hukuku2020-07-10 16:06:19
Ödeme Emri ve Tarh Zamanaşımı2020/07/10Vergi Hukuku2020-07-10 15:59:47
Ödeme Emri ve Tahsil Zamanaşımı2020/07/10Vergi Hukuku2020-07-10 15:57:37
6183 Sayılı Kanun Kapsamında Ödeme Emrinin Usulsüz Tebligatı2020/07/10Vergi Hukuku2020-07-10 15:55:06
6183 Sayılı Kanun Kapsamında Ödeme Emri2020/07/10Vergi Hukuku2020-07-10 15:51:00
Ticari Sözleşmelerde Mücbir Sebep Hükümlerinin Güncel Korona Virüs Vakası ile Birlikte Değerlendirilmesi2020/03/24Makaleler2020-03-24 19:17:21
Covid-19 Salgını Çerçevesinde Alınan Önlemlerin Kira Sözleşmeleri Üzerindeki Etkisi2020/03/24Hukuk2020-03-24 18:28:28
Korona Virüsüne Karşı İşverenin Yükümlülükleri2020/03/17Hukuk2020-03-17 10:38:32
MASAK’ın Şüpheli Durumlarda Uyguladığı Bloke Yetkisinin İncelenmesi ve Uygulanan Blokenin Kaldırılması2019/09/26Makaleler2019-09-26 14:56:07
Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Üzerinden Sunumu2019/08/05Hukuk2019-08-05 10:43:25
İcra ve İflas Kanununa Göre İstihkak2019/08/05Hukuk2019-08-05 10:27:14
Türkiye’de Bilişim Suçları ve Cezaları2019/07/18Hukuk2019-07-18 09:26:34
Uygulamada Mal Rejimi Davaları2019/07/18Hukuk2019-07-18 09:25:18
Saklı Paylı Mirasçı ve Tenkis Davası2019/07/18Hukuk2019-07-18 09:05:47
Spor Salonlarındaki Kazalarda, Yaralanmalarda ve Sakatlanmalarda Tazminat Sorumluluğu2019/07/18Makaleler2019-07-18 09:00:35
Size en iyi deneyimi sunmak için çerezleri kullanıyoruz.