06.02.2021 tarihli ve 31387 Sayılı resmi Gazete ile "Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Karar" yürürlüğe girmiştir.

İlgili karar uyarınca;

  • 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27/01/2021 tarihi itibariyle faal mükellefiyeti bulunan 2019 yılındaki takvim cirosu 3 Milyon Türk Lirası ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu %50 ve üzerinde azalma yaşayan,
  • COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen yiyecek ve içecek hizmeti kapsamında faaliyette bulunan katma değer vergisi mükelleflerine
  • Tek seferde ödenmek üzere 2.000,00-TL ile 40.000,00-TL arasında
  • Azalan cirolarının %3'ü esas alınarak ödeme yapılacaktır.

İlgili ciro, işletmeler tarafından bir takvim yılının ilgili dönemine ilişkin olarak vergi dairelerine verilen katma değer vergisi beyannamelerinin "Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (aylık)" satırlarının toplanması ile bulunacaktır.

İlgili karara linkten ulaşabilirsiniz.