preloader

Yurtdışında Boşananların Türkiye’de de Boşanması Gerekli midir?

Yurtdışında Boşananların Türkiye’de de Boşanması Gerekli midir?

Bildiğiniz üzere mahkemeler kendi ülke sınırları içerisinde geçerli olan kararlar verirler. Bu şu demek; Türkiye dışında Yabancı bir ülkenin mahkemesinde boşandığınız takdirde söz konusu mahkemenin vermiş olduğu karar Türkiye’de uygulanamaz. Bu noktada önünüze çıkan hukuki engeli yine bir hukuki kurum ile aşabilirsiniz.

Yurtdışında Boşananların Türkiye’de Yapması Gereken Nedir?

Misal; A kişisi B kişisi ile İngiltere’de evlenmiş olsun. Bu evliliğini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli hale getirmiş olsun.

Akabinde İngiltere mahkemelerinde boşandığında bu boşanma kararı Türkiye’de uygulanabilir mi?

Sorumuzun cevabı tanıma tenfiz davası sonucu olumlu olacaktır. Şöyle ki;

A kişisi İngiltere’de boşandıktan sonra şu yolu izlemelidir.

İngiltere’de boşandıktan sonra boşandığı mahkemeden kararı ve kesinleşme şerhini almalıdır. Akabinde karar ve kesinleşme şerhini apostil şerhli tercüme ettirmelidir. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Aile Mahkemelerinde bu belgelerle Tanıma Tenfiz davası açmalıdır. Açmış olduğu bu dava sonuçlandıktan sonra boşanma Türkiye’de uygulanabilir hale gelecektir.

Tanıma tenfiz davası özelinde bilgi vermek gerekirse;

Boşanılan kişi yazımızda geçen B’dir. Bu durumda açılan Tanıma Tenfiz davasının davalı sıfatı bu kişinin olacaktır. B’nin davadan haberdar olması ve taraf teşkilinin sağlanması zorunlu olduğundan B’ye tebligatın yapılması gerekecektir. Bu noktada genelde yurtdışında ikamet eden davalı tarafa tebligatın ulaşması aylar sürebiliyor. Basit bir dava olan Tanıma Tenfiz davası tebligatların ulaşmasının uzun sürmesi nedeniyle zaman alabiliyor. Tabi mahkeme tarafından hazırlanan tebligatların yeminli tercümelerinin yaptırılarak gönderilmesi gerekiyor. Ayrıca yurtiçinde yapılan tebligat masrafları mahkeme veznesine yatırılırken Yurtdışına gönderilen tebligatların masrafı Mal Müdürlüğüne Harç yatırmak suretiyle gerçekleştiriliyor.

TANIMA VE TENFİZ DAVALARI NEDİR?

Aralarında uyuşmazlık bulunan kişilerin uyuşmazlıklarını çözen yargı kararlarının en önemli sonucu; kararın aynı konuda yeni bir dava açılmasını engellemesi, kesin hüküm etkisi ile kazanan tarafın cebri icra yollarına başvurarak hakkını elde edebilmesidir. Yabancı bir mahkeme kararının birçok ülkede olduğu gibi Türk hukuku açısından da doğrudan uygulanabilir olması söz konusu değildir. Tanıma ve tenfiz davaları yabancı ülkede verilmiş mahkeme kararlarının kesin hüküm ya da kesin delil niteliği kazanmasını ve icra edilebilir olmasını sağlar.

Küreselleşmenin hızlandığı dünyada uyuşmazlıkların sınırları da ülke sınırlarının ötesine geçmiştir. Bu nedenle mahkemelerin vermiş oldukları kararların yalnız ülke sınırları içerisinde uygulanabilir olmasına çözüm getiren tanıma tenfizin önemi günden güne artmaktadır.

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Size en iyi deneyimi sunmak için çerezleri kullanıyoruz.