05/11/2020 tarihli ve 31295 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3180 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na göre zorunlu deprem sigortası için reasürans desteği sağlanacak.

8 milyar lira üzerindeki 3 milyar lira hasar fazlası diliminden %14,425, 11 milyar lira üzerindeki 8 milyar lira hasar fazlası reasürans diliminden %14,524, 19 milyar lira üzerindeki 9 milyar lira hasar fazlası reasürans diliminden %10,644, 28 milyar lira üzerindeki 2 milyar lira hasar fazlası reasürans diliminden %16,300 oranında pay alacak şekilde ve DASK’ın kümül artışlarına göre gün esaslı olarak teminat sağlayacak olan 31 milyar lira üzerindeki 500 milyon lira hasar fazlası reasürans diliminden %100 pay alacak şekilde 3 milyar 378 milyon liralık hasar fazlası reasürans desteği sağlanacak.

Reasürans Ne Demek?

Reasürans, sigorta edilmiş riskin, belli bir kısmının veya tamamının yeniden sigorta edilmesidir. Sigorta şirketleri, teminat verdikleri rizikolarda büyük hasarların aynı zamana gelme ihtimaline karşı, hasar ödemelerinde zorlanmamak için reasürans (mükerrer sigorta) yaptırır.

Reasürans, Bölüşmeli Reasürans Anlaşması (Proportional Reinsurance Treaty), Kotpar Reasürans Anlaşması (Quota Share Reinsurance Treaty), Eksedan Anlaşması(Surplus Reinsurance Treaty), Bölüşmeli Olmayan Reasürans Anlaşması (Non-Proportional Reinsurance Treaty ), Hasar Fazlası Reasürans Anlaşması (Excess Of Loss Treaty), Toplam Hasar Fazlası Reasürans Anlaşması (Stop Loss Treaty) gibi çeşitlerde karşımıza çıkmaktadır.