Kişisel Verilerin Korunması

EDU Avukatlık Bürosu müvekkillerine, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yasal mevzuata uyum süreci çerçevesinde ve bu hukuk dalında yaşanan uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin olarak, kapsamlı ve kaliteli bir hizmet sunmayı amaçlar. Bu doğrultuda; kişisel veri işleme envanterinin oluşturulması, veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ve ilgili mevzuat öngörülen korumanın sağlanabilmesi için veri yönetimi, veri imha ve anonimleştirme tekniklerine ilişkin danışmanlık hizmetleri gibi pek çok faaliyet sunar.