Kategori Seçin

Başlık
Kategori
Tarih
7406 Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Sağlık Çalışanlarına Yönelik Yapılan Değişiklikler
Sağlık Hukuku
2022-05-27
Hastalar Tarafından Açılan Davalar: Kamu Hastanesi Hekimlerine İlişkin Süreç
Sağlık Hukuku
2022-04-02
Teminat Olarak İcra Dosyasına Yatırılan Tutarın, Alacaklı Tarafından Çekilmesi Durumunda Bu Tutarın Hangi Dönem İçin Gelir Sayılması Gerektiği Hususu
Vergi Hukuku
2022-03-30
Tüp Bebek Merkezi ve Tüp Bebek Tedavisini Gerçekleştiren Hekim Uygulamalarının İncelendiği Yargıtay Kararı
Sağlık Hukuku
2022-03-29
Hasta Kayıtlarının Tutulmasında Kanuni Dayanaklar Nelerdir?
Sağlık Hukuku
2022-03-28
Sağlık Bakanlığı Aleyhine Açılan İdari Davalarının Hekimlere ve Diğer Sağlık Personellerine Haber Verilmemesi
Sağlık Hukuku
2022-03-27
Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Hekim, Sağlık Personeli ve Hastaneye İlişkin Verdiği Karar
Sağlık Hukuku
2022-03-26
Tıbbi Müdahale Nedir?
Sağlık Hukuku
2022-03-26
İş Sözleşmesi Nasıl Yapılır?
İş Hukuku
2022-01-17
İcra Takibi ve İcra Takibine İtiraz
İcra ve İflas Hukuku
2021-11-27
Çalışma Süresinden Sayılan Haller
İş Hukuku
2021-11-15
Maaş ve Ücret Haczi
İş Hukuku
2021-11-01
Gümrük Müşavirleri’nin Cezadan Sorumlulukları
Vergi Hukuku
2021-10-29
Yat Alımı Hakkında
İş Hukuku
2021-10-29
Markanın Kullanılması
Diğer
2021-10-27
Marka Başvurusunda Muvafakatname
Diğer
2021-10-27
Escrow Hizmeti Hakkında
Sözleşmeler Hukuku
2021-10-26
Ekonomik Nedenlerle İş Sözleşmesinin Feshi
İş Hukuku
2021-10-23
Marka Tescilinde Mutlak ve Nispi Red Sebepleri
Diğer
2021-10-27
Marka ve Kapsamı
Diğer
2021-10-22
Kamu İdarelerinin Hacze İştirak İhtimalleri
İcra ve İflas Hukuku
2021-09-27
İş Sözleşmesinde Şekil
İş Hukuku
2021-09-17
Geçici İş İlişkisi
İş Hukuku
2021-09-17
İşyerinin Devri
İş Hukuku
2021-09-10
İş Hukuku - Temel Tanımlar
İş Hukuku
2021-09-07
Anlaşmalı Boşanmada Ortak Velayet
Diğer
2021-09-06
Muhasebe ve İK Departmanları En Sık Sorulanlar (1)
İş Hukuku
2021-09-05
Kiralama İşleminde Emlak Komisyonu Ödenir Mi? Emlakçı Komisyonu İade Alınabilir Mi?
Gayrimenkul Hukuku
2021-09-04
Kira Tahliye Taahhüdüne Karşı Ne Yapılabilir?
Gayrimenkul Hukuku
2021-09-01
Suriyeli İşçiler Çalıştıkları Yerden (İşverenden) Tazminatlarını Alabilirler Mi?
İş Hukuku
2021-08-31
Vergi Borcu Nasıl İptal Edilir?
Vergi Hukuku
2021-08-20
Tarım Davaları (2)
Diğer
2021-08-12
Tarım Davaları (1)
Diğer
2021-08-10
Şirket Müdüründen (Kanuni Temsilci) Talep Edilen Vergi Borcunun İptali
Vergi Hukuku
2021-07-11
Ürün Sorumluluk Sigortası
Sigorta Hukuku
2021-05-27
Üçüncü Şahıs Hukuki Sorumluluk Sigortası
Sigorta Hukuku
2021-05-26
Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluk Sigortası
Sigorta Hukuku
2021-05-25
Eş Arabuluculuk (Co-mediation) Modeli
Diğer
2021-05-25
Kambiyo Senetlerinde Soyutluk İlkesi
Ticaret Hukuku
2021-05-25
Kıymetli Evrakta Soyutluk İlkesi
Ticaret Hukuku
2021-05-21
Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilen Ses ve Görüntü Kayıtlarının Yayınlanması
Diğer
2021-05-20
Dizi Film Yapım Sözleşmeleri
Sözleşmeler Hukuku
2021-05-18
Anonim Şirketlerde Esas Sözleşme ve Esas Sözleşmenin İmzalanmasının Sonuçları
Şirketler Hukuku
2021-05-18
Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Kefalet
Diğer
2021-05-17
İşveren Tarafından İşçiye Çekilecek İhtarname ve Unsurları
İş Hukuku
2021-05-17
Emsal Yargı Kararlarında Aydınlatılmış Onam
Sağlık Hukuku
2021-05-19
Covid-19 Döneminde Ücretsiz İzin
İş Hukuku
2021-05-19
Uluslararası Ters İbraz (Chargeback) Kuralları
Ticaret Hukuku
2021-05-11
Emsal Kararlar Işığında İş Kazası Davalarında İşçinin Kusuru ve Bu Kusur Oranının Davalara Etkisi
İş Hukuku
2021-05-11
Sosyal Medya Etkileyicileri ve Ticari Reklamlar
Diğer
2021-05-07
Davası Devam Eden Şirketin Tasfiye Süreci
Şirketler Hukuku
2021-05-07
Nisan 2021 Resmî Gazete Bülteni
EDU Gündem
2021-05-03
İhtiyati Tedbir Kararlarına Karşı İstinaf Kanun Yolu
Diğer
2021-05-03
İş Kazalarından Kaynaklanan Davalarda Arabuluculuk Süreci
İş Hukuku
2021-05-03
Banka Teminat Mektupları
İcra ve İflas Hukuku
2021-04-28
Hasta Evraklarının Hasta ve Hasta Yakınlarıyla Paylaşılması
Sağlık Hukuku
2021-04-27
Kentsel Dönüşümün Hukuki Boyutu
Gayrimenkul Hukuku
2021-04-23
Simsarlık ve Komisyon Sözleşmeleri
Sözleşmeler Hukuku
2021-04-21
Escrow Sözleşmesi
Sözleşmeler Hukuku
2021-04-21
İlamsız İcra Takiplerinde Şubenin Bulunduğu Yer İcra Dairesinin Yetkisi
İcra ve İflas Hukuku
2021-04-20
Makina Kırılması Sigortasında Teminat Altına Alınan Riskler
Sigorta Hukuku
2021-03-28
Rötar Tazminatı
Diğer
2021-03-24
Mal Bildiriminde Bulunmamanın Sonuçları
Vergi Hukuku
2021-03-16
Ödeme Emrine Karşı Dava Açılması Durumunda Mal Bildirimi
Vergi Hukuku
2021-03-16
Uzaktan Çalışma Yönetmeliği
EDU Gündem
2021-03-11
Kentsel Dönüşüm Kapsamında Ödenen Tapu Harcının İadesine İlişkin Karar İncelemesi
Gayrimenkul Hukuku
2021-03-11
Kamulaştırmasız El Atma Davaları
Gayrimenkul Hukuku
2021-03-08
Mobing ve Eşit Davranma Borcu
İş Hukuku
2021-03-30
Mobing Nedeniyle Fesihte Tazminat
İş Hukuku
2021-03-07
İşverenin Mobbing Yapan İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshi
İş Hukuku
2021-03-07
İşverenin İşçiyi Koruma ve Gözetme Borcu Kapsamında Mobing
İş Hukuku
2021-03-04
Mobingde Kişisel Kusura Dayanılması ve Pasif Dava Ehliyeti
İş Hukuku
2021-03-01
Mobing Davranışları Nelerdir?
İş Hukuku
2021-03-01
Mobingin Unsurları Nelerdir?
İş Hukuku
2021-03-01
Mobing Nedir?
İş Hukuku
2021-03-01
OSGB Hizmetlerinde Onaylı Defter Nedir? Nelerin Yazılması Gerekmektedir?
İş Hukuku
2021-02-22
OSGB Hizmet Sözleşmesinde İşyeri Hekimlerinin Görev, Sorumluluk ve Yükümlülükleri
Sözleşmeler Hukuku
2021-02-22
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
EDU Gündem
2021-02-16
Tapu Harç Vergisi Nedir? Kimler Öder?
Vergi Hukuku
2021-02-15
5549 Sayılı Kanun Kapsamında MASAK Tarafından Verilen İdari Para Cezaları
Diğer
2021-02-09
Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Karar
EDU Gündem
2021-02-06
Sağlık Tedavi Harcamalarının Gider Olarak Gösterilmesi
Vergi Hukuku
2021-02-06
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
EDU Gündem
2021-02-05
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
EDU Gündem
2021-02-05
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik
EDU Gündem
2021-02-03
Kentsel Dönüşüm İnşaat İşlerinde KDV Düşürülmesine İlişkin Karar
EDU Gündem
2021-02-03
Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
EDU Gündem
2021-02-03
2021 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ
EDU Gündem
2021-02-03
Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi (2021-2030) ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı (2021-2023) 2021/2 Sayılı Genelge
EDU Gündem
2021-02-03
Hacizli Taşınmaz Malların Devri
İcra ve İflas Hukuku
2021-02-01
Özel İletişim Vergisi Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar
EDU Gündem
2021-01-30
Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
EDU Gündem
2021-01-30
Serbest Çalışan Doktorların Vergi Sorumluluğu
İş Hukuku
2021-01-30
İşçiden Alınacak İbranamede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
İş Hukuku
2021-01-29
Kripto Paraların Hukuki Değerlendirmesi
Diğer
2021-01-27
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu’nun Kişisel Verileri Koruma Kapsamında Yayınladığı Kılavuz
Sağlık Hukuku
2021-01-27
UNESCO Silahlı Çatışma Halinde Kültür Mallarının Korunmasına Dair Sözleşme (1954 Sözleşmesi)
Sözleşmeler Hukuku
2021-02-03
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
EDU Gündem
2021-01-25
Pandemi Tedbirleri Sebebiyle Faaliyetleri Tamamen Durdurulan İşyerlerinin Bulunduğu Sektörlerde Faaliyette Bulunan Mükellefler İçin Vergi Muafiyeti
EDU Gündem
2021-01-25
Çekte Bankanın Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Yükseltilmesine İlişkin Tebliğ
EDU Gündem
2021-01-25
Tıbbi Malpraktis ve Komplikasyon
Sağlık Hukuku
2021-01-21
Anonim Şirket Ortaklarının Vergi Borçlarından Doğan Sorumluluğu
Vergi Hukuku
2021-01-19
Limited Şirket Ortaklarının Vergi Borçlarından Doğan Sorumluluğu
Vergi Hukuku
2021-01-15
Harvard Law Review: Ayasofya Davası İncelemesi (Türkçe)
Diğer
2021-01-13
Kripto Para Borsalarının Teknik Altyapı Yetersizliği Nedeniyle Zarara Neden Olmaları Ve Tazminat Yükümlülükleri
Diğer
2021-01-13
Aydınlatılmış Onam Formu Nedir?
Sağlık Hukuku
2021-01-06
Yargıtay Kararları Işığında Mobing
İş Hukuku
2020-12-31
Takdir Komisyonuna Sevk İşleminin Zamanaşımına Etkisi ve Ödeme Emri İptali
Vergi Hukuku
2020-12-29
Vergi Muamelelerine Karşı Hata Düzeltme ve Şikayet Başvuru Yolu
Vergi Hukuku
2020-12-24
Faturasız Mal Alımı, Tespiti ve Cezası
Vergi Hukuku
2020-12-22
Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Kambiyo Senetleri Bakımından Değerlendirilmesi
Diğer
2020-12-16
Çalışma Süreleri, Fazla Çalışma ve Fazla Süreli Çalışma
İş Hukuku
2020-12-15
Muvazaa Veya Hile Kapsamında Tapu İptali Davası
Gayrimenkul Hukuku
2021-03-30
Davalarda İşçi Tanıklarının Beyanlarının Esas Alınamayacağı Hususlar
İş Hukuku
2020-12-10
İcra ve İflas Hukukunda Mevcut Sürelere İlişkin Tablo
İcra ve İflas Hukuku
2020-12-09
Kentsel Dönüşüm Kapsamında Tapu Harç Vergilerinin İadesi
Vergi Hukuku
2020-12-08
Arabuluculuk ve Ücretleri
İş Hukuku
2020-12-07
7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un Cebri İcra Bakımından İncelenmesi
Vergi Hukuku
2020-11-28
Kamulaştırmaya İlişkin Yargıtay Karar İncelemesi
Gayrimenkul Hukuku
2020-12-12
Kamulaştırma Davası
Gayrimenkul Hukuku
2020-11-29
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Malların İadesi
Diğer
2020-11-27
Eksik Borç Kavramı
Diğer
2020-11-17
Sigorta Tahkim Komisyonu Kararlarının Doğrudan Temyiz Edilmesi Gerektiğine İlişkin Karar
Sigorta Hukuku
2020-11-16
İşçilik Alacaklarında Belirsiz Alacak Davası ve Kısmi Alacak Davası
İş Hukuku
2020-11-15
Genel Hatlarıyla Kıdem Tazminatı
İş Hukuku
2020-11-13
Son Kanun Değişiklikleri Işığında Zorunlu Arabuluculuğa Dahil Olan Uyuşmazlıklar
Diğer
2020-11-12
Ödeme Emirlerine Karşı Dava Açma Süresi ve Bu Sürenin Anayasaya Uygunluk Açısından İncelenmesi
Vergi Hukuku
2020-11-11
Amme Alacaklarında Ödeme Emrinin Tebliği Yöntemleri
Vergi Hukuku
2020-11-09
Özel Usulsüzlük Cezasında Bildirim Şartına İlişkin Bilgi Notu
Vergi Hukuku
2020-11-09
Devre Mülk ve Devre Tatil Sözleşmelerinde Karşılaşılan Sorunlar
Diğer
2020-11-09
Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteğine İlişkin Karar
EDU Gündem
2020-11-05
Yargıtay Kararları Işığında
EDU Gündem
2020-11-03
Fesih Yasağı ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Süreler 2 Ay Daha Uzatılmıştır.
EDU Gündem
2020-10-27
Torba Kanun Tasarısında Yer Alan Vergisel Düzenlemeler
EDU Gündem
2020-10-23
Tüp Bebek Merkezlerinde Görevli Sağlık Personelleri
Sağlık Hukuku
2020-10-13
Türk Hukukunda Üreme Hücreleri ile Embriyonun Dondurulması ve Saklanması Uygulamaları
Sağlık Hukuku
2020-10-13
Şirketin Vergi Borçları Nedeniyle Eski Ortağa/Kanuni Temsilciye Ödeme Emri Gönderilmesi
Diğer
2020-10-07
Türk Hukukunda İzin Verilen Yapay Döllenme Çeşitleri
Sağlık Hukuku
2020-10-06
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergi Nispetlerinin Tespitinde Değişiklik
EDU Gündem
2020-10-30
Vergi Hukukuna İlişkin Kavramlar
Vergi Hukuku
2020-09-29
Tüp Bebek Merkezi Uygulamalarında Tıbbi Müdahale Kavramı
Sağlık Hukuku
2020-09-29
Yetkili Tüp Bebek Merkezi
Sağlık Hukuku
2020-09-28
Sermaye Şirketlerinde Kar Payı Dağıtımı Sınırlamasının 3 Ay Süre İle Uzatılmasına İlişkin Karar
EDU Gündem
2020-09-18
Protesto Gösterisine Yapılan Polis Müdahalesinde Kötü Muamele Yasağına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı
EDU Gündem
2020-09-17
E Duruşma Kılavuzu
EDU Gündem
2020-09-16
E-Duruşma Dönemi
EDU Gündem
2020-09-16
Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması
Vergi Hukuku
2020-09-16
Vergi Ziyaı Cezasının İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı
Vergi Hukuku
2020-09-16
Tüp Bebek Tedavisi Harcamalarının Gider Olarak Yazılabilmesi
Vergi Hukuku
2020-09-06
Yabancı Ülkelerde Verilmiş Mahkeme Kararlarına İstinaden Ödenen Tazminatlar Gider Olarak Yazılabilir Mi?
Vergi Hukuku
2020-09-06
Manevi Tazminat Gider Olarak İndirilebilir Mi?
Vergi Hukuku
2020-09-06
Kripto Para Hesapları ve Borçlunun Mal Kaçırması
İcra ve İflas Hukuku
2020-09-04
Bankaların Vergi Daireleri ile Bilgi Paylaşım Yükümlülüğü
Vergi Hukuku
2020-09-04
Yaşama Hakkı Perspektifinde Özel Tüketim Vergisi’nin Değerlendirilmesi
Vergi Hukuku
2020-09-04
Fesih Yasağına İlişkin Sürelerin İki Ay Uzatılması Hakkında Karar
EDU Gündem
2020-09-04
Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar
EDU Gündem
2020-08-31
Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar
EDU Gündem
2020-08-29
Katma Değer Vergisi Oranlarında Değişiklik
EDU Gündem
2020-08-29
Veteriner Biyolojik Numunelerinin Alınması, Nakledilmesi, İthalatı, İhracatı Ve Laboratuvar Şartlarına Dair Yönetmelik
EDU Gündem
2020-08-29
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’De Değişiklik
EDU Gündem
2020-08-28
Trafik Kusur Raporuna İtiraz Yolları
Sigorta Hukuku
2020-08-26
Vekaletnamenin Kötüye Kullanılması Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası
Gayrimenkul Hukuku
2020-08-26
COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili 2020/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
EDU Gündem
2020-08-26
Estetik Ameliyatta İstenilen Sonucun Elde Edilememesi Ve Tazminat Yükümlülüğü
Sağlık Hukuku
2020-08-21
Estetik Ameliyata Sebebiyet Veren Kişinin Masrafları Tazmin Borcu
Sağlık Hukuku
2020-08-21
Yatırım Tavsiyesi Verme Suçu YTD
Diğer
2020-08-20
Takdire Sevk İşleminin Vergi Zamanaşımına Etkisi
Vergi Hukuku
2020-08-16
Hukuken Yanlış Olan Ve İadesi Gereken; Bankaların Fiziki Döviz (Dolar, Altın Ve Diğer) Çekim Komisyonu Almaya Başlamasına İlişkin Bilgi Notu
Diğer
2020-08-16
Vergide Takdire Sevk Nedir?
Vergi Hukuku
2020-08-11
Kambiyo Vergisi Nedir?
Vergi Hukuku
2020-08-08
Otellerin Misafirlerine(Konaklayanlarına) Karşı Hukuki Sorumluluğu
Diğer
2020-07-30
23/07/2020 Tarihinde TBMM Genel Kurulunda Kabul Edilen; Fesih Yasağı, Kısa Çalışma ve Ücretsiz İzin Hususlarında Önemli Değişiklikler Öngören Kanun
EDU Gündem
2020-07-27
Kapora nedir? Geri Alınabilir mi?
Diğer
2020-07-27
Avukatlık Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
EDU Gündem
2020-07-27
Zamanaşımına Uğrayan ve Kambiyo Senedi Vasfını Kaybeden Bonoda Vade Tarihine İlişkin Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurul Kararı
EDU Gündem
2020-07-27
Alışveriş Merkezleri İle İlgili Yönetmelikte Değişiklik
EDU Gündem
2020-07-22
Amme Alacaklarının Korunmasında İhtiyati Haciz
Vergi Hukuku
2020-07-15
Belediye Alacak Türleri ve Ödeme Emri
Vergi Hukuku
2020-07-10
Ödeme Emri ve Tarh Zamanaşımı
Vergi Hukuku
2020-07-10
Ödeme Emri ve Tahsil Zamanaşımı
Vergi Hukuku
2020-07-10
6183 Sayılı Kanun Kapsamında Ödeme Emrinin Usulsüz Tebligatı
Vergi Hukuku
2020-07-10
6183 Sayılı Kanun Kapsamında Ödeme Emri
Vergi Hukuku
2020-07-10
Ticari Sözleşmelerde Mücbir Sebep Hükümlerinin Güncel Korona Virüs Vakası ile Birlikte Değerlendirilmesi
Sözleşmeler Hukuku
2020-03-24
Covid-19 Salgını Çerçevesinde Alınan Önlemlerin Kira Sözleşmeleri Üzerindeki Etkisi
İş Hukuku
2020-03-24
Korona Virüsüne Karşı İşverenin Yükümlülükleri
İş Hukuku
2020-03-17
Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Üzerinden Sunumu
Diğer
2019-08-05
İcra ve İflas Kanununa Göre İstihkak
İcra ve İflas Hukuku
2019-08-05
Türkiye’de Bilişim Suçları ve Cezaları
Diğer
2019-07-18
Uygulamada Mal Rejimi Davaları
Diğer
2019-07-18
Saklı Paylı Mirasçı ve Tenkis Davası
Diğer
2019-07-18
Spor Salonlarındaki Kazalarda, Yaralanmalarda ve Sakatlanmalarda Tazminat Sorumluluğu
Diğer
2019-07-18
Yat Vergisi Nedir? Yat Vergisi Nasıl Hesaplanır?
Vergi Hukuku
2020-08-05
Vergi Ödeme Zamanları
Vergi Hukuku
2020-08-04
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı
Vergi Hukuku
2020-08-01
Vergi Cezaları
Vergi Hukuku
2020-08-03
Özel Tüketim Vergisi Nedir?
Vergi Hukuku
2020-08-02
Muhtasar Beyanname İşlemi Nedir, Nasıl Yapılır?
Vergi Hukuku
2020-07-30
Kurum Vergisi Nedir, Nasıl Hesaplanır?
Vergi Hukuku
2020-07-29
Katma Değer Vergisi Nedir, Nasıl Hesaplanır?
Vergi Hukuku
2020-07-28
İnteraktif Vergi Dairesi İşlemleri Nedir, Nasıl Yapılır?
Vergi Hukuku
2020-07-27
Betmatik Maç İzle
İş Hukuku
2020-07-26
Gelir Vergisi Muafiyetinden Kimler Yararlanabilir?
Vergi Hukuku
2020-07-25
Emlak Vergisi Nedir, Nasıl Hesaplanır, Ne Zaman Ödenir?
Vergi Hukuku
2020-07-24
Dijital Hizmet Vergisi
Vergi Hukuku
2020-07-23
2020 Yılında Gelir Vergisi Dilimleri
Vergi Hukuku
2020-07-22
2020 Yılı Damga Vergisi Oran ve Tutarları
Vergi Hukuku
2020-07-21