MANEVİ TAZMİNATIN GİDER OLARAK YAZILABİLMESİ

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunumuzun 40. Maddesinde nelerin gider olarak indirilebileceği yer almaktadır. Kanunun 3. Bendinde işle ilgili tazminatların belirli hususları taşıması durumunda gider olarak indirilebileceği yer almaktadır. Bu durumda Kanunda yer alan şartları taşıyan ödemeler şirketin gider kalemine eklenebilir.,

Kanunu incelediğimizde hangi tazminatların hangi şartları taşıdığı durumlarda gider olarak indirilebileceği anlaşılmaktadır. Önce kanunun ilgili kısmını okuyalım;

Gelir Vergisi Kanunu 40/3;  “İşle ilgili olmak şartiyle, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar; ziyan ve tazminatlar;”

  1. Bu noktada ödenen tazminatların işle ilgili olması ilk şarttır.
  2. İkinci şart ödenen tazminatın gider olarak yazılabilmesi için sözleşmeye, ilama veya kanun emrine göre yapılması gerekmektedir.
  3. Üçüncü şart ise işle ilgili olsa bile teşebbüs sahibinin şahsi kusuruna dayanmaması gerekmektedir. Bu noktada şahsi kusurun altını çizmek gerekir. Çünkü işverenin kusursuz sorumluluğu çerçevesinde katlandığı tazminat ödemeleri işverenin şahsi kusuru olarak görülmeyecektir. Ve ödenen tazminat gider olarak indirilebilecektir.

Sonuç; İşyerinize ait araç ile çalışanınızın yaptığı kazada ödemek durumunda kaldığınız tazminatları gider olarak yazabilir/indirebilirsiniz.