Markanın kullanılması SMK m. 9'da düzenlenmiştir.

Marka sahibi, markasını kullanmalıdır. Eğer marka sahibi, haklı bir sebep olmaksızın markayı tescil ettirdiği tarihten itibaren tescil tarihinden itibaren Türkiye'de ciddi biçimde 5 yıl kullanmazsa ya da kullanımına kesintisiz 5 yıl ara verirse markanın iptaline karar verilir.

Burada kullanılmamaya bağlı olarak iki farklı iptal sebebi mevcuttur.

  • Haklı sebep olmaksızın tescil tarihinden itibaren Türkiye'de 5 yıl ciddi biçimde kullanmama
  • Kullanımına 5 yıl kesintisiz ara verme

Bu her ili halde de markanın kullanılmama sebebi ile iptaline karar verilir.

Markanın ciddi biçimde kullanımı maddenin gerekçesinde, tescil edilen amaç dahilinde, ticari hayatın içinde işlevine uygun olarak ve markanın fonksiyonlarının yerine getirilmesi için kullanım olarak belirtilmektedir. İngilizcede "genuine use" olarak tanımlanan bu kullanım öğretide "ciddi biçimde kullanım" olarak yer almaktadır.

Markanın hayatın olağan akışında kullanılmasından ayrı olarak;

  1. Marka sahibinin izni ile kullanma
  2. Ayırt edici karakterleri değişmeksizin farklı unsurlarla kullanma
  3. Markanın sadece ihracat amacıyla mal ve ambalajlarda kullanılması markanın kullanılması olarak değerlendirilir.