Leymann, Knorz ve Zapf'a göre;

 • Amiri tarafından mağdurun kendisini ifade etme olanağı kısıtlanır,
 • Mağdurun sözü sürekli kesilir,
 • Çalışma arkadaşları, mağdurun kendisini ifade etme olanağını kısıtlar,
 • Mağdura karşı bağrılır ve mağdur yüksek sesle azarlanır,
 • Mağdurun yaptığı işler sürekli eleştiriye tabi tutulur,
 • Mağdurun özel hayatı sürekli eleştiriye tabi tutulur,
 • Mağdur, korkutucu ve tehditkâr telefonlar alır,
 • Mağdura karşı sözlü tehditler yapılır,
 • Mağdura karşı yazılı tehditler gönderilir,
 • Mağdurla iletişim reddedilir,
 • İmalarla bulunularak mağdurla iletişim reddedilir.
 • Mağdurla konuşulmaz,
 • Diğer kişilerle konuşması engellenerek mağdurun kimseyle konuşamaması sağlanır,
 • Mağdur, iş arkadaşlarından uzak bir odaya taşınmak zorunda bırakılır,
 • Çalışma arkadaşlarının mağdurla konuşması yasaklanır,
 • Mağdur, sanki o ortamda yokmuş gibi davranılır,
 • Mağdurun arkasından konuşulur,
 • Mağdur hakkında asılsız dedikodular ağızdan ağıza yayılır,
 • Mağdur komik duruma düşürülür,
 • Mağdura akıl hastasıymış gibi davranılır,
 • Mağdur, psikiyatrik bir değerlendirmeye tabi tutulması için zorlanır,
 • Mağdurun fiziksel engeli alay konusu olur,
 • Mağdurla alay etmek için mağdurun jestleri, yürüyüşü ve sesi taklit edilir,
 • Mağdurun politik veya dini görüşüyle alay edilir,
 • Mağdurun özel hayatı ile alay edilir,
 • Mağdurun milliyetiyle alay edilir,
 • Mağdurun özsaygısını zedelemek için ona bir takım işler yaptırılır,
 • Mağdurun çabaları, yanlış ve küçük düşürücü bir şekilde yargılanır.
 • Mağdurun almış olduğu kararlar her zaman sorgulanır,
 • Mağdura küçük düşürücü isimlerle hitap edilir,
 • Mağdura karşı cinsel imalarda bulunulur.
 • Mağdura işyerinde özel bir iş verilmez,
 • Mağdura ait işler, amirleri tarafından elinden alınarak mağdurun yapacağı yeni bir iş bulamaması sağlanır,
 • Mağdura, yerine getirmesi anlamsız işler verilir,
 • Mağdura niteliklerinin altında işler verilir,
 • Mağdura sürekli yeni işler verilir,
 • Mağdurun özsaygısını zedelemeye yönelik işler verilir,
 • İtibarını sarsmak için mağdura vasıf ve yeteneklerinin üzerinde işler verilir,
 • Mağdur, fiziksel olarak yorucu ve ağır işler yapmak zorunda bırakılır,
 • Mağdura fiziksel şiddet uygulanacağı yönünde tehditlerde bulunulur,
 • Mağduru tehdit etmek amacıyla ona karşı hafif şiddet içeren davranışlarda bulunulur, Mağdura fiziksel tacizlerde bulunulur,
 • Mağdura karşı mali açıdan zarara sebep olan harekelerde bulunulur,
 • Mağdurun işi veya evine zarar verilir,
 • “Mağdurların kendilerini ilgilendiren özel herhangi bir konu hakkında çalışma arkadaşlarıyla çalışmaları yasaklanır,
 • Çalışma arkadaşları, kurban bireye karşı kışkırtılır,
 • İşyerinde kurban bireye karşı imza toplanır,
 • Kurbanın çevresinde gizli düşmanca bir ortam yaratılır,
 • Arkadaşları, kendisiyle çalışmayı reddeder,
 • Kendisiyle kibar olmayan tarzda ve düşmanca konuşulur,
 • Kurbanın davranışlarından ötürü suçlu konumuna düşürülebilmesi amacıyla, kontrol dışı tepki göstermesine çalışılır,
 • Amirleri veya iş arkadaşları, kurban bireyi özel günlerinde veya gösterdiği başarılarından ötürü kutlamazlar,
 • Sosyal imajına zarar vermek amacıyla kurban birey, yalancılıkla ve hata yapmakla suçlanır,
 • Kurban birey hakkında devamlı olumsuz ve kötü yorumlar yapılır,
 • İşletmenin tutumu, kurban bireye karşı düşmanca belirlenir,
 • Kurban birey amir konumunda ise, astları, emirlerine uymazlar,  
 • Kurban birey, amirinin önünde küçük düşürülür,
 • Kurban bireyin ileri sürdüğü tüm öneriler, ilke olarak reddedilir,
 • Kurbanın her türlü faaliyet ve etki alanının önü kesilir,
 • Kurban birey, kendi konumuna getirilmesi planlanan bir başka kişiyle çalışmak zorunda bırakılır,
 • Yeni işlere başlanması durumunda hiç kimse kendisine yardım etmez,
 • Başkalarının yaptığı hatalar veya işletmedeki problemlerden sorumlu tutulur,
 • İşin gidiş şekliyle ilgili önemli bilgiler kendisine ulaştırılmaz; böylece ona problem yaratmaya çalışılır,
 • Kendisini ilgilendiren konularda hiçbir fikir ya da görüşü alınmadan birdenbire yeni durumla karşı karşıya bırakılır,
 • Kendisiyle aynı düzeyde veya daha düşük düzeydeki çalışana göre daha geç terfi eder veya hiç terfi almaz,
 • Eğitim alma hakkı reddedilir,
 • Devamlı birine bağımlı olarak çalışmak zorunda bırakılır,
 • Tüm mutsuzluklar, huzursuzluklar ve geçimsizlikler mağdur bireye yöneltilir,
 • Mağdurun iş ortamı, kendisine önceden bildirilmeksizin boşaltılır,
 • Devamlı olarak bir ofisten diğerine gönderilir,
 • Hoşuna gitmeyen bir bölüme gönderilir,
 • Kurban bireyin işinde ulaştığı sonuçların üzerinde, ona zarar vermek amacıyla değişiklikler, oynamalar yapılır,
 • Kurban bireyin davranışları, işyeri dışında da kontrol edilir ve gözlenir,
 • Kurban bireye hükmetmek, üzerinde baskı uygulamak amacıyla en basit işler için dahi çok kesin kurallar belirlenir,
 • Kendisinin izni olmadan özel postaları açılır,
 • İzin veya tatil isteğini bildirdiğinde kendisine her türlü zorluk çıkarılır,
 • Aslında hata yapmayan birini hata yapmakla suçlamak
 • Hiçbir şey söylemeden dikdik bakarak mağduru korkutmak ve ona karşı açıkça düşmanlık göstermek
 • Toplantılarda mağdurun düşünce ve duygularını (“Bu çok saçma!” şeklinde ifadelerle) önemsememek
 • Sessiz davranış sergileyerek mağduru diğer çalışanlardan ayırmak
 • Grup önünde, mağdura karşı kontrol edilemeyen ruh hali sergilemek
 • Faillerin dahi uymadığı aniden birtakım kurallar oluşturarak mağdurdan bunlara uymasını beklemek
 • Mağdurun yerine getirdiği tatmin edici veya örnek niteliğinde çaışmaları gözardı etmek
 • Mağdurun belli bir standarta sahip olması için onu sürekli ve sert bir şekilde eleştirmek
 • Mağdur hakkında yıkıcı söylemler ve dedikodular yapmak
 • İnsanları, mağdurun acı çekmesine yönelik davranışlar sergilemeleri için cesaretlendirmek
 • Mağduru, iş arkadaşlarından sosyal ve fiziksel olarak yalnız bırakmak ve izole etmek
 • Alenen kaba ve onursuzca (fakat yasaya aykırı olmayan) davranışlar sergilemek
 • Diğer kişilerin yanında mağduru aşağılamak için ona bağırmak, öfke ve sinir krizine girmek
 • Mağdur tarafından yapılan işi kendine mal etmek
 • Mağdurun performansını değerlendirirken yalan beyanlarda bulunarak değerlendirme sürecini kötüye kullanmak
 • Mağdur, kendisinden istenilen keyfi komutları yerine getirmediğinde isyankâr ve asi olarak kabul edilir
 • Küçük düşürmek maksadıyla mağdur hakkında mahrem bilgiler kullanılır
 • Şikâyette bulunan mağdura karşı misillemede bulunulur
 • Mağdurun cinsiyetine, ırkına, aksanına, diline, engelliliğine dayalı olarak sözlü olarak eleştirilerde bulunulur
 • Mağdura ceza olarak hoşa gitmeyen işler verilir
 • Eleştirilere maruz kalması maksadıyla mağdura yerine getirilmesi imkânsız olan taleplerde bulunulur
 • İşten kovulması amacıyla mağdur hakkında Asılsız kampanya başlatılır
 • Daha fazla kötü muameleye maruz kalmaktansa, mağdurun istifa veya naklini artık kendisinin istemesine yönelik mağdur cesaretlendirilir
 • Mağdurun, takımın hedefine yapacağı katkı sabote edilir