Verginin takdire sevki, zaman aşımı dolmak üzere olan incelenmiş vergilerin, inceleme elemanları tarafından zaman aşımına uğramayı önlemek amacıyla matrah takdiri için yaptıkları sevk işlemini ifade eder. Vergide takdire sevk ile zaman aşımı dururken, takdir komisyonunun kararı vergi dairesine tebliğ etmesinden itibaren tekrar işlemlere başlanır.

Takdir Komisyonunda Bekleme Süresi Ne Kadar?

Takdir komisyonu bekleyiş süresi, 1 yıl olarak ifade edilir. Örneğin 30.12 tarihinde zaman aşımına uğrayacak bir işlem için 28.12’de sevk yapılmış ise komisyon 1 sene içinde takdirini almalıdır. 2 gün içinde yapılan bildirim ile tarh zaman aşımı dolmadan işlemler başlar.

VUK 114 uyarınca, vergi alacaklarının meydana geldiği takvim yılını takip eden 5 yıl içinde tarh ve mükellefe tebliği yapılmayan vergiler zaman aşımına uğrarlar. Vergi dairesi tarafından matrah takdiri için takdir komisyonuna başvur yapılması ardından zaman aşımı durdurulur. Duran zaman aşımı ile komisyon kararının vergi dairesine iletilmesini takip eden gün tarihinde işlemler devam etmeye başlar. Zaman aşımı işlemeyen süre dönemi ise 1 yılı geçmemektedir.

Vergide Takdire Sevk Ne Zaman Yapılır?

Vergide takdire sevk tarihi, zaman aşımının son yılının en geç son iki günü olarak belirlenmiştir. Zaman aşımının son yılı içinde vergide takdire sevk işlemleri gerçekleştirilir.

Takdir Komisyonu Kimlerden Oluşur?

Takdir komisyonu üyeleri, defterdar, mal müdürü, vergi dairesi müdürü, vekil memurlar, vergi dairesinden yetkili 2 adet memur çalışanıdır. Bu üyelerden oluşan komisyon verginin zaman aşımının durdurulması hakkında kararın alınmasında etkili rol oynarlar.

Vergide Takdire Sevk İle Ceza Verilir Mi?

Vergide takdire sevkte ceza verilmesi mümkündür. VUK’un 359. Maddesine göre, vergiye ilişkin yazılı suçların, komisyon tarafından tespit edilmesi halinde hesap uzmanları, yardımcıları tarafından hazırlanan belgeler, Cumhuriyet Başsavcılığına iletilir. Vergi incelemesi yapan diğer memurların tespit ettiği usulsüzlükler ise Vergi Dairesi Başkanlığına iletilir.

Vergide Takdire Sevk İncelmesi Nasıl Yapılır?

Vergide takdire sevk incelemesi yapmak hakkında bilgiler şu şekilde sıralanır:

 • İnceleme, mükellefin faaliyetlerinin takip edilmesi,
 • Faaliyet gerçekleştirilen sektörün özelliklerinin ele alınması,
 • Üretim işletmeleri için randıman hesaplarının ele alınması,
 • Daha önceden mükellef adına düzenlenen vergi evraklarının ele alınması,
 • Uyuşmazlık ortaya çıkaran nedenlerin gözden geçirilmesi gibi aşamalar ile gerçekleştirilir.

Vergide Takdir Komisyonuna Karşı Dava Açma Hakkı Var Mı?

Veri takdir komisyonuna dava açma imkanı bulunur. Takdir komisyonlarının ilettikleri kararları mantıklı bulmayan daire, kurum, mahalle ve köy muhtarlıkları, 15 gün içinde Vergi Mahkemesine başvuru yaparak dava açarlar.

Vergide Takdire Sevk İşleminin Avantajları

Vergide takdire sevk işleminin fırsatları şu şekilde sıralanır:

 • Vergi uyuşmazlıklarının idari ve yargısal yollar ile çözüme ulaşması,
 • Islah,
 • Hata düzeltme,
 • Cezalarda indirim alma,
 • Uzlaşma,
 • Kapsamlı bir inceleme ile vergi usulsüzlüğüne ilişkin doğru kararların alınmasını destekleme,
 • Eksiksiz ödemleri sağlama,
 • Vergilendirme etkinlik sürecinden zamandan kazanma,
 • Yargıya intikal öncesinde idari alanda cezai ödemlerin ortadan kaldırılabilmesi,
 • Belirsizliğin ortadan kalkması,
 • Devlet ve mükelleflerin aynı anda karlı koşullardan yararlanması,
 • Sürecin ideal ölçüde olması,
 • Dağıttığı kar üzerinden tevkifat yapmayanların tespiti,
 • İştirak kazançları ilgili hesaplara iletmeyen mükelleflerin ortaya çıkması,
 • Alım-satım bedellerini eksik beyan edenlerin gün yüzüne çıkması,
 • Takdir komisyon kararları kapsamında usulüsüzlükler için izaha davet yapılarak şans sunulması,

Bu gibi avantajların ortaya çıktığı vergide takdire sevk işlemi komisyonun yapacağı incelemeler kapsamında gerçekleştirilir.