Hayvan hastalıklarına yönelik teşhis, araştırma, geliştirme, eğitim ve diğer amaçlarla ulusal veya uluslararası laboratuvarlara, kurum ve kuruluşlara gönderilecek veteriner biyolojik numunelerin alınması, paketlenmesi, nakledilmesi, ithalat ve ihracatına ilişkin usul ve esaslar ile biyogüvenlik şartlarına ilişkin esasların düzenlendiği yönetmelik 29.08.2020 tarihli resmi gazete ile yürürlüğe girdi.

İlgili yönetmeliğe yazımız ekinden ulaşabilirsiniz.